Аналіз консалтингового ринку в Україні

Аналіз консалтингового ринку в Україні

Аналіз консалтингового ринку в Україні демонструє поступовий розвиток сегмента та збільшення кількості компаній з консалтингу навіть у несприятливих умовах сьогодення. Проте використовувати послуги сторонніх консультантів поспішають далеко не всі.

Новітні тренди розвитку українського бізнесу задають країни з розвиненими економіками. Сучасний український консалтинг постійно налаштовується на міжнародні стандарти: підвищує кваліфікацію фахівців, нарощує кількість операторів та збільшує кількість та якість послуг. Фактично, ринок консалтингу в Україні вже сформований та охоплює різноманітні послуги для бізнесу. Однак він постійно зазнає змін внаслідок впливу різноманітних факторів.

Консалтингові послуги мають навіть більше попиту під час військових дій в Україні. Це зумовлено потребою бізнесу в адаптації до викликів воєнного часу. Нові реалії вимагають оптимізації процесів бізнесу, розвитку нетворкінгу, пошуку нових контактів та джерел інформації. Підприємці змушені освоювати нові ринки, в тому числі й закордонні, та потребують допомоги кваліфікованих спеціалістів в розвитку експорту. Водночас зберігають актуальність питання фінансового обліку на підприємствах, сплати податків. Підприємці потребують консультацій з питань релокації бізнесу, запуску виробництва, що було зупинено через бойові дії, його налагодження, оновлення логістичних ланцюжків, відновлення операційної ефективності.

Суттєво зросла конкуренція в різних сегментах ринку, що змушує компанії відстоювати власні позиції. Ризики в умовах сьогодення дуже високі, і консалтинг високої якості дає можливість отримати нові шляхи для розвитку або утримати позиції на ринку та зберегти бізнес.

Головною перевагою консалтингу є можливість підприємцям отримувати доступ до знань та досвіду фахових експертів з різних сфер. Робота з консалтинговими компаніями стане в пригоді представникам малого та середнього підприємництва, які можуть не мати достатнього досвіду або ресурсів для розв’язання складних задач. Залучення ефективного консалтингу є дієвим інструментом для розвитку бізнесу та дозволяє компаніям зосередитись на головних цілях, отримати ефективні інструменти та способи їх досягнення.

За головними рейтингами, до лідерів на українському ринку відносять: Baker Tilly, BFM Group Ukraine, Pro-Consulting, SECL Group Ukraine, Smart Capital, SV Development та інші. Працюють представництва великих світових консалтингових компаній, зокрема з «Великої четвірки».

Консалтингові компанії: ситуація на українському ринку

Перші масштабні компанії з консалтингу розпочали свою діяльність на території України у 2005-2010 роках. За цей час ринок зазнав багатьох трансформацій та змін, проте ще й досі не має абсолютної довіри з боку представників бізнесу.

Однією з проблем консалтингового сектору є відсутність порогу входження в бізнес. Теоретично, будь-яка людина може називати себе консультантом і намагатись продавати послуги з консалтингу. Таким чином на ринку виникає велика кількість псевдоконсультантів, які не мають реального досвіду у цій сфері та не можуть надавати якісні послуги. Також значна кількість компаній з консалтингу ведуть свою діяльність у вигляді «продажу документів». Такий підхід характеризується аналізом бізнесу, розробкою різноманітних інструкцій та регламентів, передачею їх клієнту, після чого проект вважається виконаним. В таких ситуаціях доволі часто компанії-клієнти не можуть оцінити ефективність інструкцій через різні фактори.

На українському ринку працює і низка підприємств зі значним кредитом довіри та великою кількістю успішних проектів. Тому підприємцям важливо ретельно обирати консалтинг та співпрацювати лише з перевіреними компаніями.

Українські компанії доволі успішно конкурують зі своїми закордонними колегами. Існує досвід виконання проектів та потужний штат кваліфікованих фахівців. Послуги консультантів національного ринку дешевше, до того ж вони краще розуміються на специфіці бізнесу всередині держави, що залишається важливим фактором для тих учасників ринку, які орієнтовані на внутрішній ринок.

Окрім масштабних консультаційних компаній, доволі успішно працюють і індивідуальні консультанти, що спеціалізуються на конкретних галузях. Серед переваг таких фахівців варто окреслити індивідуальний та гнучкий підхід.

В сучасній практиці консультанти залучаються не тільки для проведення консультування, але й виконання окремих робіт або їх частини. В деяких випадках фахівець бере участь в повному циклі з впровадження нових технологій та інновацій.

За останні декілька років на ринку спостерігається найбільший попит на такі категорії консалтингових послуг:

 • ІТ-консалтинг;
 • консультації з маркетингу;
 • управління персоналом;
 • виробничий консалтинг.

Зростання попиту на консультації у сфері ІТ обумовлено системним впровадженням відповідних технологій на підприємствах, оснащенням комп’ютерною технікою, швидким зростанням цифрових технологій, потребою в використанні нових комунікаційних каналів, побудовою внутрішніх мереж та іншими факторами.

Також, клієнтам все більше необхідні складні та комплексні рішення у сфері маркетингу, в тому числі програми розвитку на регіональному рівні, впровадження та розробка галузевих і продуктових стратегій. Розвиток консалтингу в секторі маркетингу вказує на визнання його ролі як одного з головних інструментів в конкурентній боротьбі.

Попит на консультації з управління персоналом тісно пов’язаний з потребою в підборі фахівців в різних галузях, що особливо актуально під час воєнних дій, оскільки спостерігається дефіцит кадрів через мобілізацію та масовий виїзд за кордон.

Зростання виробництва промислового типу забезпечило розвиток консалтингу в виробничому секторі. Консультації в цьому сегменті необхідні на різних стадіях: від запуску виробництва, його адаптації до модернізації та розширення.

Найскладнішим та найдорожчим на українському ринку є стратегічний консалтинг. В цій галузі проводиться розробка напрямів та планів діяльності компанії на тривалі терміни з урахуванням всіх можливих ризиків та складнощів. Стратегічний консалтинг може охоплювати розробку та просування нових товарів, зміни в структурі підприємства, перерозподіл інвестиційних коштів, планування стратегій в секторі фінансування, організації та управління. Основні замовники стратегічного консалтингу — це масштабний бізнес та представники секторів діяльності з високим рівнем конкуренції. Проте, в сучасних умовах нестабільного середовища, консалтингові розробки здебільшого орієнтовані на середні терміни виконання.

Доволі часто зміни на підприємстві можливі виключно через проведення глобального перепроектування всієї діяльності. Такий процес називають реінжинірингом, та він є доволі популярним в підприємницькому середовищі. Такі зміни можуть включати: заміни декількох процесів бізнесу одним, зменшення обсягів управлінських органів та їх кількості, перегляду обов’язків співробітників, заходів, що спрямовані на підвищення результативності, та швидкого й ефективного врегулювання питань виробництва.

Через підвищення попиту на послуги консалтингу, оцінювальні, юридичні та аудиторські компанії перетворюються на об’єднання комерційного типу, які надають комплексний спектр послуг.  

Сегмент консалтингу: класифікація компаній

Сегментація консалтингу

Перелік послуг з консалтингу є доволі значним, як в Україні, так і на ринках Європи. Для прикладу європейський довідник консультантів з управління містить в собі загальне керівництво, управління в сфері фінансів, адміністрування, послуги з управління персоналом, маркетингові консультації, операційну діяльність, ІТ, послуги спеціалізованого типу, аудиторські послуги, рекрутинг, юридичну допомогу та інше.

На ринку України присутні всі відповідні послуги, проте загальноприйнятої їх класифікації на законодавчому рівні не існує. Особливою проблемою є відсутність стандартів на нормативному рівні щодо цих послуг.

Інституційна система в консалтингу України досі формується. В основному вона складається з наступних учасників:

 • професійні об’єднання;
 • спілки маркетингового напряму;
 • професійні організації загально виду;
 • асоціації юридичного спрямування.

Оскільки більша частина консалтингових напрямів не вимагає ліцензування, дати оцінку розміру сектору та його частки в українській економіці доволі складно.

Наразі можна чітко окреслити основних постачальників послуг з консалтингу на українському ринку. Розглянемо їх детальніше.

Філіали масштабних багатофункціональних компаній світового ринку мають проекти з консультацій з держаними структурами в різних питаннях — оподаткування, регулювання бюджетної сфери, покращення нормативно-правових актів, а також обслуговування спільних та іноземних компаній, які діють на території України, надання послуг банківському сектору.  

Представництва іноземних компаній з консалтингу, які виконують вихід на неосвоєні майданчики та дослідження привабливості ринків в Україні. Існують і світові консультаційні компанії, які працюють за відповідними програмами різноманітних організацій донорського типу, та надають допомогу з виконання задач управлінського консалтингу в різноманітних секторах, що входять в народне господарство, в тому числі транспорт, зв’язок, енергетичний комплекс та АПК.

Національні консультаційні компанії можуть спеціалізуватись на наданні послуг зі сфери приватизації, включно з оцінкою майна, підготовкою документації, та супроводженням всіх процесів. Існують і спеціалізовані компанії з консультацій, які працюють по конкретних напрямах управлінського консалтингу: планування бізнесу, оцінка фінансів, маркетингові заходи, планування податків, регулювання в митній сфері та інше.

Потреба в стимулюванні національного консультаційного бізнесу обумовлена потребою в зменшенні залежності економіки від участі іноземних експертів, та зниженні витрат на іноземних фахівців.

Серед негативних факторів, що впливають на розвиток консалтингового сегмента можна окреслити наступні:

 • складна економічна ситуація, що викликає зниження ділової активності в окремих сегментах;
 • наявність ризиків щодо порушень конфіденційності;
 • низька платіжна спроможність клієнтів;
 • неспроможність потенційних споживачів оцінити корисність послуг;
 • відсутність гарантій конкретних результатів;
 • складність отримання детальної інформації щодо консультаційних компаній та їх можливостей.

Проте консалтинговий сектор зберігає значний потенціал для подальшого розвитку. Збільшення попиту на такі продукти можливо при покращенні якості послуг, проведенні заходів для підвищення кваліфікації фахівців та удосконалення їх навичок. Крім того, поступово збільшується кількість послуг від національних компаній та підвищується якість їх інформаційного супроводу. Консультації для представників бізнесу активно пропонуються державним сектором з залученням відповідних спеціалістів, ведуться активні роз’яснювальні роботи.

Сучасні підприємці поступово усвідомлюють вигоду від залучення сторонніх консультантів та починають більше співпрацювати з сектором консалтингу, тим самим покращуючи економічний клімат в країні. Прогнозується зростання під час відновлення держави після війни, що зумовлено потребою швидкої реалізації багатьох бізнес-проектів та створення відповідних стратегій.

Важливим фактором також залишається розробка нормативно-правової бази, що дозволить створити умови добросовісної конкуренції на ринку, та сприяти його розширенню.

Підібрати надійних постачальників консалтингових послуг можна, використовуючи сервіс YC.Market, що надає доступ до актуальних даних про учасників українського ринку. Ознайомитись з можливостями системи, протестувати її можна безкоштовно, виконавши реєстрацію за посиланням.