Маркетингова аналітика ринків в YouControl Market

Маркетингова аналітика ринків

Маркетингова аналітика ринків з сервісом YC.Market

 

Маркетингова аналітика ринків — важлива складова розвитку та діяльності будь-якого підприємства. Проведення аналітики включає в себе кількісну та якісну оцінку ринкового середовища. В процесі проведення розглядають ринок як за його конкретними обсягами, так і за вартістю, аналізують різноманітні сегменти клієнтів та партнерів, конкурентне середовище.  

Аналіз ринку дозволяє провести оцінку поточної ситуації у конкретний проміжок часу, визначити структуру ринку і його наявний потенціал. Отримавши результати дослідження, підприємець має змогу правильно спланувати подальшу діяльність з урахуванням поточного стану тієї чи іншої ринкової ніші.

Правильне планування, з урахуванням всіх факторів має надважливе значення для будь-якого бізнесу. Проведення аналізу ринку, та подальше розроблення маркетингової стратегії — це шлях до успіху компанії. Такі кроки необхідні як для нових компаній, що планують зайняти ту чи іншу ринкову нішу, так і для вже досвідчених учасників, що мають утримувати власні позиції.

Сучасний ринок існує в умовах жорсткої конкуренції, постійної зміни умов та основних тенденцій, що важко прогнозувати, різкими змінами середовища, показників активності споживачів, учасників ринку. Таким чином, представники сучасних підприємств мають забезпечувати власну конкурентоспроможність, ретельно слідкуючи за станом ринку, та адаптуючись до нових умов. Крім того, через вплив повномасштабного вторгнення рф, умови ведення бізнесу стали ще складнішими, як через військові, так і економічні фактори, що призвело до зростання конкуренції та зниження попиту.

В таких умовах детальна аналітика ринку, його цільового сегменту стає необхідною умовою для утримання показників для будь-яких компаній. Зазвичай, отримати детальний аналіз ринку можливо, звернувшись до профільних фахівців та компаній, або маючи штатного фахівця. Проте, новітні технології дозволяють спростити і ці процедури.

Сучасний аналітичний сервіс від компанії YouControl стане надійним помічником для сучасних підприємців, зекономивши час та кошти компанії, дозволить провести якісну, ефективну оцінку ринку, сформувати дієві стратегії розвитку компанії або її модернізації, уникнути значних ризиків, що пов’язані зі змінами ринкового середовища.

Оцінка ринку: коли потрібно проводити аналіз та що він включає в себе

Проведення ринкового аналізу необхідно на різних стадіях роботи бізнесу, в тому числі при потребі виведення нових товарів, освоєння нової ніші, та інших. Спеціалісти окреслюють декілька періодів, коли необхідно виконувати ринковий аналіз:

 • перед стартом діяльності;
 • в момент, коли компанія зазнає операційних або організаційних змін;
 • при потребі формування об’єктивної оцінки діяльності компанії;
 • в кризових ситуаціях, при потребі пошуку рішень для виведення зі складних ситуацій;
 • при потребі в пошуку нових підрядників або контрагентів;
 • при освоєнні нових ринків, початку роботи з новими категоріями товарів.

Дослідження ринків необхідне при проведенні ребрендингу, виведенні компанії на нові майданчики. Такі процеси тісно пов’язані з високими фінансовими ризиками, і саме детальне вивчення ринку та його особливостей надає можливість уникнути таких ризиків, обрати ефективні шляхи досягнення мети.

Варто зазначити, що важливим фактором залишається постійне відслідковування змін в середовищі. Фактично, в будь-який момент, дослідження цільового ринку зберігає свою актуальність.  

Дослідження бізнесу та цільових ринків має включати в себе наступні позиції:

 • оцінка поточного обсягу галузі, в тому числі її розвиток на регіональному рівні та загалом по державі, що дає можливість зрозуміти потенціал компанії;
 • оцінка частини компанії в відповідній галузі;
 • відстеження та прогнозування динаміки власної частки на ринку;
 • конкурентний аналіз, особливості діяльності найближчих та потенційних компаній-конкурентів;
 • вивчення особливостей діяльності компаній-лідерів, проведення оцінки ринкового потенціалу;
 • вивчення потреб споживачів або компаній, які є потенційними партнерами.

Аналіз ринкового середовища дає можливість формувати стратегії розвитку або виведення на ринок компаній з урахуванням всіх факторів впливу, що значно підвищує ефективність та шанси на подальше просування та розширення власного бізнесу.

Моніторинг ринку з YC.Market: особливості системи

Особливості системи YC.Market

Інноваційний data-driven сервіс від компанії YouControl виключає в себе дані щодо понад 7 мільйонів підприємств на території України, включно з ФОП. При цьому, кожен користувач отримує доступ до 28 різних параметрів пошуку та аналізу ринку. Крім того, вже зараз, система дозволяє отримати дані щодо ринків Великобританії, планується інтеграція щодо країн Європи.

Користувач сервісу має можливість отримати доступ до актуальних та перевірених даних щодо підприємств на українському ринку:

 • основна реєстраційна інформація;
 • особливості діяльності підприємства;
 • дані про економічну активність;
 • наявність участі в державних закупівлях;
 • особливості зовнішньоекономічних зв’язків, інформація про роботу на зовнішніх ринках;
 • контактна інформація;
 • публічні видатки.

База даних щодо британських компаній включає в себе інформацію щодо реєстрації, основні види діяльності, та економічну активність компанії.

Існує автоматизований сервіс щоденного моніторингу, що надає можливість вчасно отримувати інформацію про відкриття нових компаній та ФОП в обраному секторі. Доступна функція, що дозволяє відстежувати реєстрації за обраними регіонами в режимі реального часу. Користувачу доступно налаштування підписки на звіти щодо відкритих підприємств за добу, та можливість щоденно отримувати актуальні та перевірені дані на електронну пошту.

Провести конкурентний аналіз можна достатньо швидко та просто, використовуючи аналітичний розділ. Набір інструментів дозволяє переглянути розташування філіалів компаній обраних сегментів, що дозволить отримати необхідні дані тим підприємцям, що планують відкрити власні філіали в інших областях або містах.

Блок включає в себе дані щодо обсягів доходу, товарів та послуг на імпорт та експорт, та спеціальні звіти щодо статусів досліджуваних компаній. Також існує функція складання рейтингу топ-10 компаній в обраній сфері. Такі звіти за конкретними параметрами легко зберігаються в стандартних форматах таблиць Excel, та можуть бути завантажені користувачами.

YC.Market стане оптимальним рішенням для бізнесу, що дозволить автоматизувати процеси та проводити маркетингові дослідження з допомогою унікальних аналітичних інструментів. Використання сервісу стане в нагоді таким категоріям клієнтів:

 • торговельні та виробничі компанії;
 • підприємства, що реалізують імпорт, експорт;
 • компаніям, що приймають участь в різних тендерах;
 • представникам малого та середнього підприємництва;
 • підприємствам з логістики;
 • компаніям сектору інформаційних технологій, які працюють на міжнародних майданчиках.

Можливості аналітичного сервісу стануть в нагоді фахівцям з юриспруденції, представникам бухгалтерського та банківського сектору, аудиторам та представникам владних структур на різних рівнях.

Автоматизований моніторинг ринків дозволить вчасно відслідковувати всі основні тренди ринків в обраному сегменті, та вчасно створювати нові підходи для розвитку та розширення діяльності компанії.

Портфельна оцінка ринку та SWOT-аналіз для підприємств: особливості методів

Одним з найпоширеніших методів при виконанні стратегічного планування та дослідження окремих сегментів ринку є портфельний аналіз. Метод включає в себе підбор найбільш перспективних асортиментів товару та послуг, які в подальшому використовуються підприємством для просування на ринку.

При цьому, малі та середні підприємства фокусуються на одному різновиді товарів, в той час як великі компанії можуть розглядати певний перелік секторів, в яких в подальшому проводять діяльність.

Основним завданням таких дій є утворення ефективного балансу в асортиментах товарів та послуг, що має тісний зв’язок з отриманням прибутків, розробками та виробництвом, збутом нових секторів продукції, утримання ринкових позицій та підвищенням показників продажів.

Портфелем підприємств зазвичай називають сукупність тих чи інших видів діяльності, його асортименту, що представлено на ринку. Головними складовими є портфель наявного асортименту та стратегічні зони господарювання.

Портфельний аналіз є ефективним шляхом для оцінки продукції підприємства та основних напрямів його діяльності. Завдяки такому аналізу можна окреслити ключові напрями розвитку, підвищити їх фінансування та стимулювати розвиток, при цьому зменшити вкладення або повністю вивести з ринку безперспективні.

Аналіз такого типу включає в себе різноманітні методи складання портфельних матриць. Головним параметром є сегментація ринку та вибір стратегічної зони господарювання. Остання демонструє головні переваги тих чи інших типів товарів для потенційних споживачів.

SWOT-аналіз є найпоширенішою практикою кінцевого порівняння, що дозволяє отримати простий висновок щодо стану компанії та обрати ефективні стратегії для подальших дій. Абревіатура SWOT розшифровується наступним чином: Strengths — сильні сторони, Weaknesses — існуючі слабкості, Opportunities — можливості, Threats —  існуючі загрози. Результатом такого аналізу має бути розробка стратегії діяльності на цільових ринках, та позиція щодо конкурентів.

Стратегії такого типу можуть мати наступальний або оборонний характер. Наступальні стратегії передбачають нарощення частки компанії в цільовому сегменті, в той час як оборонні стратегії включають в себе комплекс заходів, які спрямовані на захист від більш сильних конкурентів.  

Маркетингова аналітика ринку: як зібрати дані з YС.Market

Існує безліч джерел інформації для проведення маркетингових досліджень, державні ресурси, іноземні ресурси статистики, різноманітні економічні та інвестиційні організації.

Крім того, замовити такі дослідження можна в профільних компаніях або в відповідних фахівців. Проте, інноваційні технології, маркетингові сервіси на основі відкритих даних, дають можливість отримати необхідну інформацію в швидкому режимі, та суттєво знизити витрати на проведення аналізу ринків.

Новітній продукт YС.Market всього за декілька кліків надає необхідні дані, які можна використати для різноманітних маркетингових досліджень. Існує 28 різноманітних критеріїв пошуку, та 8 варіантів для сортування отриманих даних. Налаштувавши фільтри відповідно потребам, користувач отримає дані необхідних підприємств та зможе проаналізувати їх діяльність за регіоном, особливостями діяльності та фінансовими показниками.

Використовуючи інструмент, можна створити звіт в форматі Excel, який буде містити всю інформацію про компанії та активними посиланнями на кожну з них.

Фактично, інструмент забезпечує постійний доступ до даних щодо необхідного ринкового сегменту, та дозволяє систематично проводити маркетинговий аналіз ринків, корегуючи стратегії діяльності підприємства.

Кожен може зареєструватись, та безкоштовно спробувати інструменти сервісу, отримати актуальну інформацію щодо стану ринку, та оцінити всі можливості системи. Існує можливість входу з використанням акаунтів Google та Facebook. Користувачі зможуть легко та швидко отримати актуальну інформацію щодо стану ринку, обрати потрібний тариф та почати активно використовувати всі переваги сервісу.

YС.Market стане надійним помічником для бізнесу, дозволить покращити діяльність, створити необхідні умови для подальшого розвитку компанії, знизить рівень ризиків та дозволить своєчасно реагувати на будь-які зміни ринкового середовища.