Оцінка фінансового стану будівельних підприємств в Україні

Оцінка фінансового стану будівельних підприємств в Україні

Оцінка фінансового стану будівельних підприємств в Україні

 

Будівельні підприємства в Україні є однією з найбільших бюджетних галузей, що має стратегічне значення для розвитку національної економіки та безпосередньо соціальної інфраструктури країни. Будівництво має значний вплив на інші сектори економіки. Капітальне будівництво вимагає значної кількості праці та є споживачем великої кількості галузей народного господарства, водночас утворюючи робочі місця для населення. Економічним ефектом від розвитку бізнесу є мультиплікативний ефект капіталу, вкладеного в будівельні проекти. Разом з індустрією будівництва розвиваються такі сегменти:

 • виробництво різноманітних будівельних матеріалів та відповідного обладнання;
 • машинобудування;
 • металообробка та металургія;
 • нафтохімічна промисловість;
 • виробництво скла;
 • деревообробка;
 • транспортний сегмент;
 • енергетика країни.

Існує безліч різноманітних факторів, які прямо впливають на утворення системи економічної безпеки для будівельного сектору, і вони посилюються під час воєнного стану. Серед них необхідно окреслити забезпечення технічної складності будівельних процесів та контроль якості робіт, географічну віддаленість матеріалів, ризики переміщення та втрати матеріальних цінностей, довгий час спорудження, складність організації покриття фінансових потреб компанії, що можуть змінитись під час процесу будівництва, зокрема зростання цін на матеріали.

Будівельні підприємства: сучасний стан

Ситуація в будівництві є доволі складною та нестабільною. Весною та на початку літа 2022 року стандарти діяльності в галузі, що сформувались в мирні часи, не працювали. Через нестабільність потоків коштів за значною кількістю контрактів не було передоплати, а відстрочки платежів переносилися на невизначені терміни.

Проте вже на початку осені 2022 року бізнес почав вимагати повну передоплату через значні ризики. Поступово була відновлена та стабілізована логістика, утворені нові маршрути постачань.

Сьогодні будівництво прямо пов’язане з воєнними факторами. Тільки перемога України може призвести до кардинальних змін на ринку. Попри всі складнощі існує декілька шляхів знизити рівень збитків в секторі. Для розвитку галузь будівництва має залучити доволі значні та швидкі інвестиції від інвесторів. Водночас процес залучення інвестицій потребує позитивної оцінки ділової активності компаній.

Будівельні компанії продовжують свою діяльність в умовах високих ризиків та постійних викликів. Ринок витримує тиск зовнішніх обставин коштом громадян та інвесторів, які попри все продовжують сплачувати внески з використанням програм розстрочки від забудовників.

Серед основних факторів, які стають викликами для бізнесу в будівельному сегменті. називають:

 • обстріли з боку рф;
 • зниження попиту в житловому та промисловому секторі;
 • нестабільність ринку, економічної держави;
 • мобілізація працівників, еміграція працівників, нестача кадрів та вузькопрофільних фахівців;
 • зниження рівня платіжної спроможності громадян;
 • проблеми з постачанням матеріалів, висока собівартість будівництва;
 • блекаути та інше.

Під час воєнних дій значно скоротився внутрішній ринок матеріалів, через потребу в призупиненні або обмеженні виробництва відповідних підприємств, що значно вплинуло на будівництво загалом. Водночас були обмежені можливості імпорту.

Суттєво зросла собівартість будівництва, що зумовлено декількома чинниками одразу. Крім того, вартість зростає і через підвищення вимог з цивільного захисту, що охоплює влаштування сховищ та відповідних укриттів на об’єктах.

Структура та обсяги попиту у сферах будівництва та нерухомості зазнали значних змін. Роботи на віддалених від фронту та деокупованих територіях почали відновлюватись тільки з другого півріччя 2022 року. Безумовно, обсяги будівництва значно знизились через невизначеність на ринку та проблеми з інвестиціями.

Існує декілька напрямів будівництва, що зберігають актуальність навіть під час війни та продовжують свій розвиток. Серед них: відновлення пошкоджених об’єктів та різних типів будівель, житлове будівництво, яке охоплює житло для внутрішньо переміщених осіб, будівництво в промисловій сфері та переоснащення підприємств, що зумовлено релокацією та змінами в процесах логістики, об’єкти цивільного захисту, військового призначення, захисні споруди та захист об’єктів інфраструктури.

Значна частина таких робіт виконується на замовлення військових адміністрацій, а фінансується бюджетними або донорськими коштами. Компанії з будівництва, які працюють в секторі житлової нерухомості, сьогодні зосереджені здебільшого на завершенні поточних проектів, але поступово девелопери розпочинають і нові проекти.

При цьому більшість проектів реалізовується безпосередньо в західних та центральних регіонах, а найгірша ситуація — в південних та східних регіонах. Стимулюється будівництво і в курортно-туристичному секторі, а саме в західних регіонах.

Змінився і характер основних покупців. З одного боку, суттєво знизилась купівельна спроможність, і навіть за наявності вільних коштів покупці вкрай нечасто наважуються вкладати в нерухомість та займають вичікувальну позицію. Водночас через фактори внутрішньої міграції формується попит на окремі категорії житлової нерухомості. На ринок трохи вплинув запуск державної програми «єОселя».

Війна змусила людей змінити підхід до інвестицій у нерухомість. Здебільшого покупці віддають перевагу вже готовим квартирам або житловим об’єктам з високим ступенем готовності безпосередньо у західних або центральних регіонах України чи в столиці. Значна кількість покупців розглядають можливість розстрочки.

Змінились і критерії вибору об’єктів. Тепер покупці та інвестори звертають увагу на так фактори: наявність автономної або резервної інфраструктури інженерного типу, наявність укриття в будинках, а більший попит мають нижні поверхи.

Розглядаючи ринок будівництва, варто враховувати і зміни в законодавстві, що регулює норми містобудування. З початку повномасштабного вторгнення було прийнято безліч нормативних актів, деякі з них продовжуватимуть дію і після війни. Основними пріоритетами є відбудова держави, спрощення процедур оформлення дозвільних документів, поглиблення процесів цифровізації.

Варто зазначити і підготовку до процесів повоєнної відбудови держави, яка вже розпочалась. Розроблено «План відновлення України», який визначає перелік Національних програм для досягнення ключових результатів. Повоєнна відбудова України передбачає не тільки містобудування і архітектуру, але й економічну та соціальну модернізацію країни.

Враховуючи поточний стан галузі, при проведенні різних процедур потрібен системний аналіз фінансового стану підприємств з будівництва.

Оцінка фінансового стану підприємства в секторі будівництва

Оцінка фінансового стану підприємства в секторі будівництва

Фінансовий стан підприємства є комплексним поняттям, яке є результатом взаємодії елементів систем відносин підприємств у фінансовій сфері, визначається цілою низкою різних факторів виробничо-господарського характеру та характеризується показниками, що охоплюють наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів. 

Фінансовий стан того чи іншого підприємства залежить від поточних результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. На кінцевий показник впливають всі ці види діяльності.

Оцінка фінансового стану підприємства — актуальне питання для керівництва компанії, особливо при потребах в корегуванні загальної стратегії підприємства, трансформації діяльності або модернізації обладнання, при кризових ситуаціях або різких змінах ринкового середовища. Аудит власної діяльності дозволяє вчасно запобігти можливим ризикам, що пов’язані з різними факторами, обрати правильний вектор розвитку.

Мета оцінки фінансового стану підприємства у випадку антикризового управління охоплює розробку та реалізацію заходів, що дозволяють швидко відновити платоспроможність, достатній рівень фінансової стійкості та зберегти можливість компанії до продовження діяльності та подальшого розвитку, забезпечення прибутків і зростання потенціалу виробництва.

Оцінка фінансового стану компанії може проводитись і при пошуку партнерів, при конкурентному аналізі. При створенні партнерських угод важливо переконатись в надійності підприємства, можливості забезпечити фінансовий бік майбутньої співпраці. Конкурентний аналіз також має враховувати порівняння можливостей компанії з потенційними конкурентами, для подальшого визначення стратегії. Аналіз фінансового стану потрібен і при залученні інвесторів, для оцінки рентабельності тієї чи іншої компанії. 

Фінансовий стан охоплює наступні елементи: 

 • прибутковість компанії, 
 • особливості розподілу чистого прибутку, 
 • наявність власних ресурсів для організації виробничої діяльності, 
 • раціональність розміщення фондів оборотних коштів, 
 • платіжну спроможність,
 • ліквідність.

Аналіз фінансового стану виконують за допомогою різних методів, використовуючи фінансову звітність компанії. Проте зараз не існує єдиної методики ведення розрахунку. Процедура містить оцінку майнового стану, ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності та прибутковості.

Існує декілька методів аналізу фінансових звітів.

 1. Горизонтальний передбачає проведення порівняння кожної з позицій звітності з попереднім періодом. 
 2. Вертикальний аналіз характеризується визначенням структури підсумкових показників фінансового сектору та виявленням впливу кожного з них на кінцевий результат. 
 3. Трендовий аналіз передбачає порівняння позицій звітності з попередніми періодами та окреслення тренду, що фактично є основною тенденцією показника без врахування випадкових факторів, і індивідуальних особливостей тих чи інших періодів. 
 4. Аналіз коефіцієнтів дозволяє провести розрахунок відносин між позиціями звіту або різних форм звітності та подальше визначення взаємопов’язаних показників. 
 5. Порівняльний аналіз є аналізом внутрішньогосподарських показників звітності за окремими показниками компанії та дочірніх підприємств, цехів, підрозділів, і міжгосподарським аналізом показників компанії в порівнянні з показниками конкурентів.
 6. Факторний аналіз охоплює дослідження впливу окремих причин на показник результатів з використанням детермінованих або стохастичних способів дослідження.

Найбільш популярними та ефективними інструментами аналізу фінансового стану є дослідження коефіцієнтів. Проведення такого аналізу дає можливість виявити симптоми різноманітних прихованих явищ в діяльності компанії та окреслити основні проблеми, які потребують детального вивчення.

Збір даних та звітів підприємства може проводитись з використанням внутрішніх документів, якщо йдеться про оцінку стану власної компанії, в тому числі її окремих структурних підрозділів. У випадку, коли проводиться аналіз майбутніх партнерів, конкурентів в обраному сегменті ринку, замовників або підрядників, доцільно використовувати новітні аналітичні інструменти для ринкового аналізу.

Сучасні рішення дозволяють швидко отримати необхідну інформацію щодо діяльності тих чи інших компаній, провести детальний аналіз їх роботи та отримати відповідні висновки.

Попередня оцінка фінансового стану будівельних підприємств значно знизить ризики при реалізації проектів, дозволить уникнути недобросовісних підрядників або партнерів, збереже капітали інвесторів та створить умови для отримання прибутку.