Роль банківських кредитів та лізингу в виробничому секторі

Роль банківських кредитів та лізингу в виробничому секторі

 

Виробничий сектор діяльності в Україні залишається важливою складовою національної економіки, та прямо впливає на розвиток держави, добробут громадян. Виробнича сфера включає в себе промислові підприємства, сільське господарство, лісове господарство та будівництво. Частка виробничого сектору спеціалізується на видобутку сировини, інша проводить переробку сировини на конкретну продукцію. Варто зазначити, що саме сфера матеріального виробництва здебільшого формує національний ВВП.

Промисловість включає в себе сукупність підприємств, які спеціалізуються на виготовленні виробничих засобів, та різноманітних предметів споживання, які необхідні для забезпечення господарств в різній сировині, електроенергії та паливних ресурсів. При цьому, її поділяють на важку, легку та харчову. Важка спеціалізуються на виготовленні різних машин, обладнання, сировини, електроенергетики та палива. Легка та харчова в той самий час виробляють різноманітні споживчі товари. Окремі види промислових підприємств, що спеціалізуються на видобутку, умовно називають видобувною промисловістю, а ті, що спеціалізуються на випуску кінцевою продукції — переробною.

В виробничий сектор також входить сільське господарство, та лісове господарство, які не тільки надають необхідну для виробництва сировину, але і є стимулом для розвитку суміжних галузей, сприяють розвиток інфраструктури та соціальної сфери в сільській місцевості, та формують значну частку українського експорту. Також, виробничий сектор економіки включає в себе різноманітні підприємства з будівництва — як промислового, так і житлового.

Через повномасштабне вторгнення рф, представники виробничого сектору стикнулись з величезною кількістю викликів:

  • зниження платіжної спроможності покупців;
  • зниження попиту на кінцеві продукти та послуги;
  • підвищення витрат на виробничі процеси;
  • окупація територій, пошкодження або знищення потужностей, замінування земель, підвищені ризики через систематичні обстріли;
  • дефіцит профільних фахівців та необхідних ресурсів;
  • складнощі через порушення стандартних логістичних ланцюгів, обмеження доступу до міжнародних ринків.

Але попри всі виклики війни, український сектор виробництва зміг адаптуватись до складних обставин, продемонструвавши стійкість та готовність до трансформацій.

Сучасний стан виробничого сектору

Пройшовши складний період адаптації до надскладних умов військового часу, виробничі підприємства в Україні продовжили свою діяльність, підтримуючи національну економіку. Компанії шукають нові сегменти ринку для збуту продукції, трансформують та модернізують виробничі процеси, діяльність бізнесу, і навіть утворюють нові робочі місця для населення. Значна кількість підприємств допомагає Збройним Силам України, а також постраждалим внаслідок агресії громадянам.

Через початок повномасштабного вторгнення в Україну підвищився рівень загрози технологічного відставання національної економіки. Станом на 2022 рік близько двох третин експорту товарів складали товари агропромислового та гірничо-металургійного комплексів, а в той самий час третину експорту утворювали зернові та насіння.

Потужності промисловості переробного сектору скоротились через пошкодження або повне знищення активів, що входять в базові галузі — хімічну та машинобудівну промисловість, металургію. Ці фактори викликали зменшення їх частки в загальній структурі промисловості на користь менш технологічних галузей — харчової, добувної та деревообробної.

Станом на 2023 рік українські підприємці мають більш значні плани на розширення бізнесу та його розвиток, ніж на початку війни, в тому числі у виробничій сфері. Проведені дослідження вказують на те, що більша частина підприємців в різних галузях оцінюють стан власного бізнесу, як позитивний, та бачать перспективи для подальшої діяльності, і відповідно розвитку.

Проте, більша частина підприємств потребує підтримки в її різних формах, зокрема фінансової. Такі потреби зумовлені модернізацією підприємств, новими викликами, які виникають через збройну агресію рф, та динамічними змінами на ринку, що створюють нові потреби.

Після періоду адаптації до сучасних умов військового стану, організації банківського сектору сконцентрувались на підтримці різних секторів бізнесу, сільського господарства, виробничих підприємств, представників малого та середнього підприємництва. Сьогодні ринок банківських послуг включає в себе безліч різноманітних продуктів, які спрямовані на допомогу українським підприємствам: від кредитів та лізингу, до різних освітніх та менторських програм, що дозволяють виробникам покращити бізнес-процеси та фінансові процедури.

Не дивлячись на стійкість, виробничий сектор зараз знаходиться в складних умовах. Ситуація в країні нестабільна, з’являються нові виклики та ускладнення діяльності, і як наслідок — нові потреби підприємств. При цьому, банківський сектор намагається швидко реагувати на потреби компаній, пропонуючи сучасні рішення для тих чи інших ситуацій, що дозволяють підприємствам утримуватись на ринку.

Найважливішою потребою підприємств є можливість безперервно працювати. Підприємства провели масштабні реорганізації, утворили плани на випадок різних критичних обставин, але продовжують готуватись до нових складнощів, що можуть бути викликані військовими діями в Україні.

Банківські кредити для виробничого сектору

Банківські кредити для виробничого сектору

Представники українських підприємств сьогодні все більше зацікавлені в допомозі банківських організацій. Здебільшого, мова йде про кредитні продукти.

Більшість заявок на банківські кредити надходить саме за державними програмами, які надають пільгові умови. Фахівці банківського сектору відмічають, що після відносної стабілізації військової ситуації в країні, кількість клієнтів значно підвищилась.

Державні банки при цьому мають більш обширні клієнтські бази, в той час як за останній рік спостерігається їх значний приріст. Найбільшу популярність мають такі продукти:

  • обслуговування рахунків компаній;
  • різноманітні дистанційні сервіси;
  • випуск та обслуговування платіжних карток.

Ситуація в кредитному секторі банків на ринку дуже різна — кожна банківська організація має різну кількість клієнтів, від 5% користувачів кредитних продуктів, до 20%. Спостерігається зростання середніх розмірів кредитів за останній рік. Такі обставини зумовлені впливом окремих макроекономічних факторів — інфляції та девальвації національної валюти. Це вплинуло на кінцеву вартість різних видів матеріалів, сировини, енергоносіїв, та викликало потребу в проведенні модернізації технічних засобів, підвищенні оплати праці профільних фахівців. Таким чином, сучасні українські підприємства потребують більших фінансових засобів.

За даними банків, найбільш активними позичальниками з виробничого сектору є представники аграрного сектору, та підприємства, що спеціалізуються на переробці.

Середній розмір комісійних банківських організацій при отриманні різних кредитів складає від 1 до 2%, в той час як при отриманні кредитів за державними програмами «5−7−9%», така комісія складає 1,5%, що є обов’язковою умовою.  

Більшість банківських організацій впровадили цілий перелік додаткових послуг, особливо для представників малого та середнього підприємства. Такі види послуг не завжди є складовою базових договорів, та можуть бути оформлені як додаткові угоди. Велика кількість клієнтів мають потребу в консультаціях від персональних менеджерів під час підготовки документації для отримання кредитів, послуг щодо оцінки заставного майна, та взаємодії з реєстрами обтяження. На такі послуги кожен банк встановлює розцінки самостійно. Сучасні організації зацікавлені в більш тісній взаємодії з клієнтами, тому детально вивчають їх потреби, та впроваджують нові послуги.  

За час війни в Україні за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» уклали 39466 кредитних договори, а загальна сума отриманих коштів склала 153,7 мільярди гривень. При цьому, державними банками було укладено 29842 договори, а їх загальна сума склала 79,6 мільярди гривень. Станом на сьогоднішній день, державою укладено угоди про співробітництво з 45 банками.

Через появу нових викликів, підприємці частіше почали цікавитись менторськими послугами, проведенням експертиз профільними фахівцями, та послугами нетворкінгу під час виведення компаній та продуктів на ринок. Крім того, сучасні компанії виробничого сектору потребують консультацій при проведенні трансформації бізнесу. Не менш затребуваними є різноманітні освітні програми.


YC.Market – найповніше джерело відкритих даних про компанії України для прийняття зважених управлінських рішень. Досліджуйте ринки та різні сфери бізнесу з ефективними інструментами.  Рішення YC.Market 

При цьому, банки намагаються надати бізнесу максимальну допомогу для розвитку. Створюються умови, за яких підприємці та керівники виробничих компаній можуть обмінюватись досвідом та отримати потрібні курси освітнього характеру. Банки також пропонують послуги з фінансової експертизи, що надає можливість підвищити навички фінансового планування, крім того, експерти банків надають необхідні профільні консультації.

Представники компаній сьогодні зацікавлені в отриманні різних категорій знань — від стратегій маркетингового характеру до виходу на міжнародні ринки та інвестування.

Також, трендом на ринку є цифрова трансформація бізнесу, як в процесах підприємства, так і в фінансовому секторі. Банківські організації мають значний досвід в питаннях цифровізації, та надають інструменти для допомоги підприємствам виробничої сфери.

Особливості банківського лізингу

Згідно даних НБУ, протягом перших трьох кварталів 2022 року, лізинговий сегмент держави продемонстрував зростання на 79%, в порівнянні з минулим роком. Фактично, попри військові дії та призупинення стандартного кредитування, лізинг був одним з доступних фінансових інструментів для компаній, у випадках, коли є потреба в придбанні різних технічних засобів або автомобілів з мінімізацією залучення власних коштів.

Найбільш затребуваним напрямом було стало придбання комерційного транспорту, через потребу підсилення вантажного парку сучасних підприємств. Така потреба зумовлена руйнуванням стандартних логістичних ланцюжків в різних виробничих секторах. Лізингові кредити найбільше відповідали потребам покупців.

На відміну від стандартних кредитних програм, лізинг надає велику кількість переваг споживачам: спрощене оформлення, наявність податкових пільг. Покупцем технічного або транспортного засобу при цьому є банк, а лізингоодержувач вважається орендарем відповідної техніки до повної сплати всіх платежів за графіком.

Такі умови дозволяють значно зекономити час та ресурси при оформленні та реєстрації технічних засобів в державних органах. При отриманні техніки за такою моделлю співпраці, одержувач має внести комісійну винагороду та аванс, розмір якого станом на зараз складає від 30 до 40%.

За рахунок зниження ризиків, така модель більш прийнятна для кредиторів, оскільки предмет договору є власністю банківської установи до повної сплати всіх передбачених орендних платежів.

Проте, через складні економічні обставини, в Україні збільшилась ціна лізингу. Щорічні витрати на обслуговування договору зараз складають від 10% відносно вартості предмету угоди. Зросли також і розміри авансового платежу — в довоєнні часи їх розмір складав від 20%. Також, банками введено обмеження щодо локалізації бізнесу — зазвичай, лізинг на техніку не погоджують у випадку, коли компанії розташовані в прифронтових зонах. В то самий час, постачальники та дилери транспортних засобів почали впроваджувати різні бонусні програми. Також, продовжує діяльність програма «Доступний лізинг 5-7-9» від держави.