Сегментація ринку за допомогою YCM

Сегментація ринку за допомогою YC.Market

Сегментація ринку за допомогою YCM

 

Сегменти ринку та їх параметри — важлива інформація при проведенні ринкового аналізу та розробки бізнес-стратегій. Сегментацією ринку називають процес поділу потенційних клієнтів або партнерів на кілька основних груп за відповідними характеристиками або потребам. Завдяки сегментації можна виділити та обрати одну або ж декілька груп, шляхом дослідження яких можливо визначити ринкову частку, провести розрахунок збуту, та створити ефективні стратегії продажів, розвитку компанії або виведення новітніх продуктів на ринок. Також, сегментація ринку дозволяє створювати ефективні конкурентні стратегії.

Окрім того, сегментація компаній дає можливість правильно обрати канали комунікації, розробити унікальні категорії пропозицій, та правильно інвестувати бюджет в маркетингові заходи.

Сьогодні, отримати інформацію про компанії, можна всього в декілька кліків, скориставшись сучасними аналітичними сервісами. Одним з таких продуктів, є YC.Market — інноваційна data-driven система, що має широкий функціонал для бізнесу, та відкриває нові можливості для підприємців в різних секторах діяльності.

Унікальний інтерфейс дає можливість в швидкому та зручному режимі проводити аналіз стану ринку, визначати його основні тренди, та вчасно реагувати на зміни ринкового середовища. Система пропонує новітній підхід до сегментації ринку, що значно спрощує роботу з даними, та дозволяє більш ефективно аналізувати необхідні сектори діяльності. Робота з YC.Market дозволяє автоматизувати бізнес-процеси, значно знизити ризики, та заощадити час та кошти.

Сервіс стане надійним помічником для підприємців, та представників інших секторів діяльності, відкривши унікальні можливості для маркетингових досліджень.

Розподіл ринкових ніш: особливості сегментації в секторі B2B

Клієнтами для B2B-компаній є підприємства та різноманітні компанії. В цьому секторі необхідно розглядати не тільки виробництво, але й різні послуги або аутсорс. Фактично, розмір таких компаній може варіюватись: кінцевим споживачем товарів великих заводів може бути невелика компанія, або навпаки, маленька організація може стати постачальником для масштабних корпорацій. В загальному, продукти компанії, яка працює в сегменті B2B, орієнтовані на конкретних споживачів.

B2B продажі мають декілька особливих характеристик:

 • покупка в цьому секторі виконується через потребу в розв’язанні конкретних задач;
 • маркетинг має бути направлений на розкриття вигоди, яку бізнес по кінцеві отримує від покупки;
 • на ринку обмежена кількість клієнтів, тому необхідно проводити точкову роботу та спрямовувати основні зусилля на ефективний переговорний процес, правильну презентацію товарів та послуг, та аналіз процедур прийняття рішень в компанії-клієнті;
 • сегмент характеризується наявністю маржинальних ніш, тому одна велика операція може бути значно вигідніше, ніж велика кількість дрібних.

Класифікація компаній зазвичай може проводитись за різними параметрами: споживачами продукції, товарними категоріями, конкурентами. Виокремлені з великої кількості таких параметрів певні групи на основі спільних ознак та характеристик, формують ринкові сегменти.

Вирішальне значення має сегментація кінцевих споживачів, тому що в кінцевому підсумку виділення ринкового сегменту за характеристикою товару або цін, вказуватиме на пріоритети споживачів.

Велика кількість баз, що використовується для сегментації саме споживчих ринків, можуть бути використані в секторі B2B. Продавці часто відокремлюють своїх потенційних клієнтів за регіонами, окремими поведінковими тенденціями, на основі показників використання продукції.

Клієнти, що систематично замовляють велику кількість товарів та послуг, отримують унікальні пропозиції, та особливе обслуговування. Безумовно, на ринку B2B існує менше сегментів за поведінкою та потребами, ніж на ринках споживачів. Зумовлено це меншими обсягами ринку бізнесу, та відсутністю впливу соціальних факторів.

Продавці сектору B2B постійно вивчають нові шляхи виходу на цільові сегменти ринку. Існує декілька шляхів виведення таких продуктів, від консервативних, на кшталт виставок та розсилок, до інноваційних з використанням електронних майданчиків та сервісів.

Цільові групи ринку: мета сегментації, ознаки та переваги

Цільові групи ринку

Фахівці відокремлюють декілька основних цілей сегментації ринку:

 • орієнтація компанії на споживачів;
 • розробка продуктів з урахуванням основних потреб потенційних клієнтів;
 • задоволення потреб споживачів;
 • розробка ефективних маркетингових стратегій;
 • перехід компанії в вужчі сегменти з низьким рівнем конкуренції.

Існують відповідні ознаки сегментування, що дозволяють визначити правильність групування. Їх потрібно використовувати в тих випадках, коли необхідно переконатись в правильності виконаних досліджень або порівняти профіль клієнта з вже готовими сегментами.

Окреслюють такі критерії:

 • місткість, що враховує обсяг продукції та вартість на товари, якої потребують клієнти;
 • тип відгуку в кожному з сегментів;
 • доступність, тобто рівень витрат на просування та проведення продажів;
 • вимірюваність включає в себе всі потрібні ресурси, які дають можливість дослідити розмір кожного з сегментів;
 • істотність — включає перевірку потенціалу кожного з відокремлених сегментів;
 • рівень прибутковості;
 • конкурентна спроможність;
 • ефективність попиту.  

Сегментація ринку має декілька переваг. Допомагає знайти компанії свою нішу, окреслити перспективні сегменти та сконцентрувати на них основні сили, дозволяє розробити високоефективну стратегію з маркетингу та окреслити головні канали комунікації. Крім того, при правильній сегментації, компанія може передбачати потреби кожної категорії, випускати необхідні категорії товарів. Правильний розподіл створює умови для ефективної структури компанії.

Категоризація бізнесу: основні етапи сегментування

На початку проведення процедури сегментації потрібно чітко окреслити критерії для відбору цільових категорій, та провести аналіз отриманих груп. Чим докладніше буде проведено такий аналіз, тим більше ніш діяльності для бізнесу буде окреслено.

В подальшому збирають характерні особливості груп, та детально описують кожен з сегментів, враховуючи основні критерії оцінки. Також, вносяться дані щодо кількості конкурентів.

Під час вибору цільових сегментів, необхідно оцінити їх розміри та визначити фактичну та потенційну кількість учасників кожної групи. Проводять аналіз потенціалу та перспективність кожного з сегментів, з урахуванням різноманітних факторів. Виконується оцінка попиту, динаміка продажів та прибутків, та наявні ринкові загрози в сегменті.

В подальшому, обирають цільові сегменти, що здатні приносити компанії максимальний прибуток, та після цього переходять до розробки стратегій розвитку та плану просування.

Окреслюють конкурентні переваги компанії та складають покрові плани маркетингових заходів.

Використання аналітичних сервісів стане доречним і при сегментуванні ринку, і при створенні маркетингових стратегій, та на всіх етапах розвитку компанії.

Аналіз ринкових секторів: можливості YC.Market

Інструмент YC.Market створений для бізнесу та представників суміжних секторів, і дозволяє провести пошук клієнтів та постачальників, підрядників, та проводити детальний ринковий аналіз в секторі b2b в Україні та Великобританії. Варто зазначити, що планується впровадження бази даних щодо всіх ринків Європи.

Система надає доступ до даних щодо більше ніж 7 мільйонів різних компаній та ФОПів, що діють на українському ринку, дає можливість створити аналітичний звіт, який базується на головних критеріях економічної діяльності компаній.

Використання системи дає можливість знизити витрати підприємства, зекономити час, провести автоматизацію процесів бізнесу, та знизити ризики що пов’язані зі змінами ринкового середовища. З допомогою сервісу можливо проводити сегментацію ринків в секторах B2B, B2C, B2G.

Сервіс максимально адаптовано до потреб різних категорій користувачів. База даних дає можливість отримати актуальні та підтверджені дані про учасників ринку, в тому числі основні дані про реєстрацію компанії, особливості її діяльності, інформацію про економічну активність, дані щодо участі в державних закупівлях, зовнішньоекономічні зв’язки, діяльність на зовнішніх ринках, актуальні контакти та публічні видатки компанії.

Також, серед переваг сервісу необхідно окреслити автоматизований моніторинг ринків, який своєчасно сповіщає користувача про відкриття нових компаній на ринку, відстежує в реальному часі реєстрацію за обраними областями та містами. Сервіс надає можливість налаштувати щоденний звіт щодо нових компаній, які було відкрито протягом доби та отримати його на електронну пошту.

Провести сегментацію ринку з допомогою сервісу дуже просто та зручно. Користувач отримує доступ до 28 різних критеріїв пошуку, що дозволяє максимально ефективно розподілити діючі компанії на групи та окреслити їх основні параметри. Крім того, що важливо для компаній, які працюють в секторі B2C доступне проведення конкурентного аналізу, що є важливою складовою при сегментації ринку.

Існує аналітичний розділ, скориставшись яким можна детально проаналізувати ринок, провести аналіз діючих конкурентів, потенційних клієнтів та партнерів, перевірити основні показники їх діяльності та параметри. Інтерфейс включає в себе можливість перегляду компаній та їх філіалів в конкретних місцевостях в окремих ринкових нішах.

Також доступна інформація щодо обсягів виручки, експортованих та імпортованих товарів та послуг, детальні звіти щодо діяльності компаній. Працює функція складання рейтингу топ-10 компаній в тому чи іншому секторі. Отримані звіти можна зберігати в форматі стандартних таблиць Excel.

Основною метою каталогів від YC.Market є можливість огляду всього ринку бізнесу в Україні, з урахуванням запитів користувачів. Бази даних, представлені сервісом, дозволяють максимально вивчити особливості структури ринку, та перевірити концентрацію компаній в тому чи іншому регіоні. Інструменти дозволяють окреслити ключових учасників ринку, визначити його тренди, знайти перевірених клієнтів та партнерів.

Каталог компаній представлено в зручному форматі, що включає в себе вже структуровані підбірки за конкретними сферами діяльності. Це значно спрощує пошуки підприємств, дозволяє швидко сегментувати ринок, ефективно дослідити їх діяльність та створити ефективні стратегії подальшої діяльності компанії.

Стандартний варіант, де компанії сортировано за КВЕДами, на думку користувачів — більш складний в використанні на практиці. Саме тому розробники створили більш зручну класифікацію за сферами діяльності, врахувавши всі потреби користувачів.

Всі діючи учасники ринку України вже згруповані за конкретними сферами економічної діяльності, та утворюють 51 групу, в яких розподілено всі існуючі КВЕДи. Це значно спрощує безліч маркетингових процедур та користування базою даних.

Найменування адаптовано до легкого розпізнавання, з використанням назв, що зазвичай використовуються в робочій сфері. Спрощена ідентифікація бізнес-сегментів підвищує ефективність сервісу.

Спробувати самостійно сегментацію ринку з інструментом, оцінити всі переваги сервісу, та ознайомитись з додатковими функціями можна вже зараз, зареєструвавшись за посиланням. Реєстрація проводиться в швидкому режимі, існує можливість входу через соціальні мережі Google та Facebook.

Скориставшись та протестувавши новітній інструмент, кожен зможе підібрати найкращий тарифний план, та користуватись всіма можливостями, розвиваючи власний бізнес.