Співпраця між банками та страховими компаніями

Співпраця між банками та страховими компаніями

Співпраця між банками та страховими компаніями: забезпечення фінансової стабільності та захисту активів

 

Останні кілька років банківські організації та страхові компанії активно кооперують свої зусилля в секторі фінансів. Такі явища обумовлені різними процесами глобалізації економіки світу, що тісно пов'язано з глобальними змінами відносин в фінансовому та економічному секторах. Сучасні ринки банківських та страхових послуг динамічно змінюються під впливом різних економічних факторів, глобальних трендів, саме тому учасники ринку потребують в розвитку нових каналів збуту, щоб утримувати конкурентоспроможність. Світовий фінансовий ринок насичений різноманітними ресурсами, тому при залученні нових клієнтів використовують методи скорочення витрат, та покращення якості послуг, їх зручності та ефективності для споживачів.

Банкострахування представляє собою юридично оформлені угоди між банківською організацією та відповідною страховою компанією, що мають на меті задоволення потреби клієнтів у страховому захисті або банківському обслуговуванні через банківські і страхові канали.

Bancassurance вважається одним з сучасних непрямих каналів збуту, і в простій формі характеризується продажем страхових послуг з використанням банківських каналів збуту. Фахівці характеризують такий шлях ефективним для збуту пенсійних та страхових продуктів шляхом розширення на різні ринкові ніші.

Глобальні процеси економічного характеру, що відбуваються на світовому ринку фінансових послуг, та велика кількість внутрішніх факторів впливають на стан фінансового ринку в Україні. Саме тому, тренд активної взаємодії сфери банківських та страхових послуг поширюється і на український ринок. Сьогодні стан ринку страхування в Україні передбачає таку реальну форму найвищої стадії розвитку Bancassurance, як створення чи спільне володіння банком системного типу, та крупною страховою компанією універсального типу, що утворює разом одну групу на фінансовому ринку, за допомогою чого досягається взаємодія каналів продажу в секторі банківських та страхових послуг.

Негативного впливу через повномасштабне вторгнення зазнали обидві ринкові ніші — як в секторі фінансових і банківських послуг, та і в секторі страхування. Війна в Україні змінила і масштаби, і структуру фінансових активів. Через постійні обстріли, окупацію окремих територій, переміщення населення всередині держави та за кордон, спостерігається значне зниження активів майже всіх учасників ринку. Проте, попит на послуги страхування продемонстрував зростання під час військових дій. Серед проблем також окреслюють зниження платіжної спроможності клієнтів, підвищення ризиків, та як наслідок падіння попиту на фінансові послуги.

Фінансовий ринок України продемонстрував неабияку стійкість, гнучкість та здатність швидко і ефективно реагувати на виклики сучасності. Банківські організації адаптувались до складних умов та ризиків, почали системно впроваджувати новітні послуги та методи обслуговування. Проте, питання залучення нових клієнтів зберігає актуальність. Крім того, через підвищені ризики сьогодення, взаємодія банків з сектором страхування — важливий аспект для сучасних споживачів.

Особливості співпраці страхових компаній та банків

Окрім попиту клієнтів, окреслюють значний перелік переваг для обох сторін такої співпраці. Укладання угод з банками відкриває низку можливостей для представників ринку страхування:

 •  формування загальної бази клієнтів;
 •  наявність іміджу та репутації банку-партнера;
 •  дозволяє зменшити вартість фондів, що потрібні для надання виплат за договорами страхування;
 •  розширення діяльності на регіональних рівнях через мережу банківських філіалів;
 •  підвищити показники кількості клієнтських угод шляхом просування власних послуг через різноманітні цифрові канали комунікації банківських організацій, в тому числі онлайн-платформи та мобільні застосунки;
 •  зменшення витрат на просування на ринку та здійснення продажів послуг зі страхування шляхом використання наявного персоналу банківської організації, та систем онлайн обслуговування банка-партнера;
 •  підвищення рівню прибутку шляхом розміщення в партнерському банку фондів страхування на депозитних рахунках, або рахунках, відкритих в цінних паперах.

Інструменти YC.Market допомагають комплексно дослідити ринок і прийняти бізнес-рішення.

В той самий час, банківським організаціям, наявність такої співпраці дозволяє знизити показники ризиків та рівень витрат під час ведення діяльності, покращити свої конкурентні позиції на ринку фінансових послуг, та враховуючи ризики сьогодення, може підвищити попит з боку сучасних споживачів.

Окреслюють п’ять головних стадій зближення банківських організацій та страхових компаній.

На початкові формі співробітництво характеризується наданням послуг страхування клієнтам банківської організації та самому банку, з яким укладено угоду. Така форма не є банкострахуванням, оскільки в такому випадку канали продажу та безпосередньо продукти в більшості випадків не перетинаються.

При агентських відносинах страхові послуги надаються через мережу агентів, які афілійовані з банківською організацією.

Форма співробітництва, в які партнери утворюють союз на договірній основі, що забезпечує найкращий рівень взаємної підтримки у всіх секторах співпраці за договором. Такий рівень відносин вважається досить важливим, і потребує безперервного та постійного узгодження питань співпраці.

Форма контролю дає можливість банківській або страховій організації використовувати механізм контролю до безпосередньо злиття та подальшого поглинання для досягнення власних стратегічних цілей. При приданні відповідної кількості акцій для можливості участі в процесах управління страховою або банківською організацією, можна досить ефективно використовувати збутові канали, проводити розширення та диверсифікацію асортименту продуктів та послуг, що може стати загальною стратегією розвитку та ефективним шляхом для реалізації послуг.

Найвищим рівнем інтеграції банківського та страхового сектору є форма фінансового супермаркету. Для цього структура страхової компанії та банківської організації має бути у відповідності до загальної структури ринку не тільки щодо окремих послуг в фінансовому секторі, але й галузі в загальному.

На сучасному українському ринку існують всі вищевказані форми співпраці та взаємодії між банками та страховими компаніями, проте найбільш розповсюджені перші два варіанти, що обмежені співпрацею на початковій стадії або відносинами з залученням мережі агентів.

Особливості продуктів банкострахування

Особливості продуктів банкострахування

Серед пріоритетних послуг, які пропонують національні страховики для подальшої реалізації в банку окреслюють такі:

 •  страхування заставного майна, включно з транспортними засобами;
 •  можливих ризиків в сільськогосподарському секторі при видачі кредитів для АПК;
 •  фінансових ризиків для власників різноманітного нерухомого майна;
 •  медичних витрат для власників банківських карток від можливих нещасних випадків та витрат медичного характеру при поїздках в межах держави та за кордон;
 •  від нещасних випадків для вкладників банківської організації;
 •  відповідальності для власників зброї.

Також, страховики пропонують банківським установам цілий перелік послуг — страхування кредитів: товарних, беззаставних, при недостатності заставного майна, форфейтингових та факторингових операцій, страхування можливих фінансових ризиків при кредитуванні фізичних осіб споживчого типу, або при кредитуванні на купівлю нерухомого майна, та автотранспортних засобів, фінансових ризиків, в тому числі тендерних гарантій та виконання контрактів. 

Окремо варто розглянути страхування фінансових ризиків для банківської установи та держателів карток, що виникають внаслідок шахрайства в сфері карткових рахунків, фінансових ризиків вкладників банку, що можуть виникнути через неповернення вкладу банком. Пропонуються послуги зі страхування банківського майна, транспортних засобів, цінностей, працівників установи, діяльність яких відрізняється підвищеними ризиками, страхування медичних витрат.

Серед продуктів, які можуть продаватись з використанням банківської мережі варто окреслити обов'язкове або добровільне страхування відповідальності власників транспортних засобів, асистанс в технічному секторі, страхування від нещасних випадків, особисте та майнове страхування, добровільне страхування відповідальності для мешканців житлових будинків перед іншими особами.

Страхові продукти, які реалізують в Україні через мережі банківських організацій в більшості випадків стандартизовані або традиційні: автоцивілка, страхування майна та здоров’я, КАСКО, туристичне страхування. При цьому, майже не спостерігається сегментація в залежності від потреб страхувальників, більшість банківських установ мають однакові набори страхових послуг.

Великі банківські установи, які здебільшого надають фінансові послуги для фізичних осіб, зазвичай мають велику кількість партнерів-страховиків, включно з компаніями сегменту лайф і нон-лайф. Також, такі банки співпрацюють з компаніями, що лідирують за показниками обсягу страхових премій, утворюючи позитивне ставлення до послуг, які продаються.

Серед українських банків також зустрічається співпраця з категорією страховиків, які надають послуги юридичним особам, та мають інші портфелі страхових продуктів. На ринку зустрічаються і банківські установи, які мають дочірні страхові організації.

На українському ринку також працюють банки, які мають привілейовані договори з конкретними страховими компаніями. Також є банківські установи, які взагалі не надають страхових послуг, а модель співпраці з страховиками зводиться до страхування заставного майна, різних видів страхування життя та здоров’я.

Фактично, перелік послуг, що розповсюджується через мережі банківських організацій є достатньо вузьким, і в деяких випадках може бути представлена навіть як одна з умов отримання кредиту або позики.

Проте, ситуація покращується, банки та страховики постійно модернізують моделі співпраці. Крім того, в умовах військових дій, попит на послуги зі страхування значно зростає. Зростає і попит на різні споживчі кредити та лізинг, особливо для юридичних осіб. Тому, страхові компанії та банки поступово розширюють перелік послуг, намагаючись охопити всі потреби споживачів.

Перспективи розвитку банкострахування

Інтеграція страхових послуг в банківську систему в майбутньому може стати потужною основою для забезпечення подальшого зростання та формування фінансового ринку України. Основним критерієм залишається прозорість діяльності учасників ринку. За умов подальшого розвитку, основним пріоритетом має стати захист інтересів споживачів та підвищення рівню довіри до страхування, як шляху захисту українського суспільства від різних викликів. Такі фактори призведуть до загального підвищення добробуту суспільства та якості життя громадян.

Співробітництво банків та страховиків в подальшому ефективно розвиватиметься, а придбання захисту через посередництво банківської організації стане звичною для споживачів річчю. Існує декілька факторів, які впливають на розвиток банківського страхування:

 •  потреба в удосконаленні бази законодавства з питань взаємодії банківських організацій та страхових компаній;
 •  підвищення рівню довіри споживачів шляхом утворення прозорості та передбачуваності політики держави відповідно страхового ринку;
 •  зниження вартості ресурсів кредитного типу для утворення фундаменту розвитку банкострахування всередині держави.