Співпраця у сфері ІТ та пошуки підрядників в Україні

Співпраця у сфері ІТ та пошуки підрядників в Україні

Пошук підрядника в IT

 

Співпраця в секторі ІТ станом на сьогодні продовжує динамічно розвиватись, не дивлячись на всі сучасні виклики, особливо на території Східної Європи. Майже щоденно на ринку з’являється все більше нових можливостей для діяльності та розвитку IT-компаній продуктового сектору, ринок розширюється, створюються нові сегменти діяльності.

Індустрія залишається єдиною галуззю українського експорту, може повноцінно працювати під час військових дій всередині держави. Сектор утримує економічний фронт, активно допомагає Збройним Силам, та сучасним волонтерським рухам.

За перші десять місяців 2022 року, сектор ІТ приніс в українську економіку близько 6 млрд доларів США виручки від експорту, та досягнув зростання в 10% в порівнянні з показниками минулого року. Досягнути таких результатів вдалось завдяки ефективному використанню стратегій безперервності діяльності, вчасно проведеної релокації, та диверсифікації розроблювальних центрів всередині держави та в інших країнах.

Компанії продемонстрували здібність продовжувати діяльність, реалізацію проектів під час масштабних обстрілів та блекаутів, сплачують податки, підвищують свою присутність на світових ринках, залучають все більше нових клієнтів. Завдяки таким вмінням, відповідного досвіду, сектор ІТ може стати одним з головних під час відбудови в післявоєнний період.

ІТ компанії складають одну з провідних галузей національної економіки, та демонструє стрімке зростання щорічно. Фактично, за останні 6 років, частка експорту послуг в сфері інформаційних технологій у національному ВВП зросла з 1,8% до 3,5%, при цьому в експорті послуг з 13,4% до 37,8%. Сектор надає робочі місця 289 тис. осіб, що складає 1,9% від усіх зайнятих осіб.

Сфера здебільшого орієнтується на експорт. За останні роки обсяг послуг, що експортуються, демонстрував середній показник зростання на рівні 26,8%, і станом на довоєнний 2021 рік досяг 6,9 млрд доларів США.

Інформаційні технології прямо впливають на інші економічні сектори, інтегруючись в різні галузі. Вони дозволяють провести автоматизацію виробничих процесів, наростити показники продуктивності, знизити рівень витрат, та в загальному підвищити ефективність бізнесу. В довоєнний 2021 рік більше 21% українських підприємств мали найманих фахівців з ІТ сектору, а приблизно 15% залучали зовнішніх експертів.

IT компанії: особливості українського ринку

Всі підприємства, що працюють в секторі можна розділити на сервісні та продуктові компанії. Продуктові виконують розробки власних продуктів різного типу, що характеризується повним циклом виробництва: розробка, тестування, запуском, подальшим просуванням на ринку, супроводом різних проектів. Такі проекти включають в себе різноманітні продукти — від мобільних застосунків, до складних систем, що автоматизують виробництво та бізнес.

Сервісні підприємства характеризуються наданням спеціалізованих послуг в процесах розробки для інших компаній різних галузей. Їх діяльність включає в себе виконання отриманих завдань від сторонніх клієнтів, та отриманні прибутків за надані послуги. В більшості випадків саме такі компанії орієнтуються на іноземних замовників, проте можуть працювати і на українському ринку.  

 Існує декілька моделей діяльності сервісних компаній:

  • аутсорсинг — надання послуг з розробки або розвитку та просування продуктів на замовлення від третіх осіб, є найбільш популярною моделлю діяльності на ринку;
  • аутстафінг — надання фахівців компанії в оренду для проведення робіт в рамках того чи іншого проекту замовника. При цьому, фахівці підпорядковані менеджерам замовника, проте залишаються співробітниками підприємства з аутстафінгу;
  • консалтингові компанії виконують включно обслуговування вже готових продуктів, забезпечують стабільність та правильність роботи конкретних систем, допомагають в їх налаштуванні або ремонті.

Крім того, доволі часто в якості учасників ринку розглядають і IT-департаменти в неспеціалізованих компаніях, оскільки вони також можуть розробляти власні продукти, та обслуговувати різноманітні рішення в сфері. Також, на ринку діють компанії, що мають змішані моделі.

Пошук підрядника в сфері ІТ: як обрати аутсорсера

Як обрати аутсорсера

Аутсорсинг в IT-сфері залишається ефективним та зручним методом для реалізації проектів компаній, що не можуть створити власний відділ розробників через брак ресурсів або особливості організаційної структури. Проте, дуже важливо обрати професійного, надійного виконавця, щоб в кінцевому отримати якісний продукт.

Перед пошуками аутсорсера для виконання тих або інших задач, необхідно точно сформувати потребу. Варто скласти чіткі вимоги до майбутнього підрядника, детально підготувати проект або перелік послуг, яких потребує бізнес.

Детально опрацювавши ці питання, замовник отримує чіткий опис ресурсів, які потрібно передати на аутсорсинг, основних задач та вимог до майбутнього підрядника.

Фахівці окреслюють два основних шляхи пошуку підрядників — так назване «сарафанне радіо» та інтернет. Існує безліч тематичних ресурсів, використовуючи які, можна знайти виконавців в сфері інформаційних технологій. При цьому, навіть отримавши інформацію про окремі компанії від знайомих або інших підприємств, варто все одно провести детальну перевірку потенційного підрядника.  

Окресливши можливих виконавців для проекту, необхідно детально вивчити їх послуги та пропозиції, сформувавши перелік таких, що відповідають вимогам компанії. Склавши детальний запит, можна на початку надіслати його одному постачальнику послуг, і на основі його відповіді коригувати вимоги, залучаючи більше учасників.

Після отримання відповідей від компаній-підрядників, необхідно детально їх проаналізувати. Обираючи аутсорсера для бізнеса, варто звернути увагу на декілька нюансів.

  • швидкість та якість відповіді — показники оперативності компанії, та рівню комунікації з нею;
  • результати проведення перевірки контрагента в державних реєстрах, або сервісах аналізу ринку дозволяють визначити статус постачальника послуг та його рівень відповідальності;
  • постачальник повинен мати веб-сайт, візитні картки, фірмові бланк та конкретні атрибути, що вказують на наявність бізнесу — це дозволить уникнути замаскованих фрілансерів на ринку;
  • наявність сертифікатів якості;
  • реалізовані проекти компанії.

Важливим аспектом залишається рівень комунікації — необхідно визначити рівень участі замовника в усьому процесі, та на конкретних етапах.

Під час узгодження майбутньої співпраці, варто звернути увагу на окремі параметри.

Особливості робіт по переходу на аутсорсинг — важливо уточнити структуру та бюджет щодо початкових заходів. Якщо мова йде про передачу техпідтримки — аутсорсер має провести разові підготовчі роботи з коригування, додаткових налаштувань, та оптимізації ресурсів. Зазвичай такі роботи виділяють в окремі бюджети і узгоджують заздалегідь.

Потрібно звернути увагу на щомісячний пакет послуг. Єдиного обсягу таких послуг на ринку поки що не існує, кожен виконавець буде складати перелік в залежності від вимог компанії-замовника. Важливо також погодити додаткові послуги, щоб уникнути непередбачених витрат. Починаючи співпрацю, важливо домовитись з компанією-виконавцем про оптимізацію витрат, залишивши тільки послуги, які необхідні для реалізації проекту або завдання.

Загалом, за останні роки на ринку з’являється все більше IT-підрядників, що стали більш професійними та різноманітними, та здатні надавати послуги різного масштабу та рівню складності. Завдяки гнучкості, більшість підрядників можуть враховувати потреби сучасних замовників при зміні вимог та термінів окремих проектів. Спільна діяльність в більшості випадків проводиться на віддалених основах. Віддалена співпраця надає змогу сучасним виконавцям глобалізувати власні послуги, та працювати з клієнтами в різних країнах. Наявність міжнародних проектів компаній може стати ще одним підтвердженням кваліфікації команди розробників.

Типи партнерства в ІТ: різновиди контрактів

Робота з сучасними підрядниками в секторі ІТ може бути гарантована різними видами типових договорів. Розглянемо питання більш детально, та окреслимо особливості таких угод.

Модель Waterfall характеризується розділенням всіх процесів розробки того чи іншого продукту на конкретні етапи, кожен з яких включає окремі обсяги задач, строк виконання та умови оплати. Такі контракти рекомендується використовувати при реалізації невеликих проектів, де ще на початкових етапах відомі всі процеси та потрібні для реалізації ресурси. Важливо звернути увагу на формування та затвердження технічного завдання — воно має визначати всі технічні нюанси кінцевого продукту.

Контракт, створений за моделлю Agile характеризується можливістю замовника контролювати весь процес розробки на будь-яких етапах співробітництва. При цьому, фінансовий бік в таких угодах в більшості випадків будується на умовах Time & Material. В такому випадку, замовник оплачує робочий час, що витрачають розробники, окреслена почасова ставка. Крім того, замовник несе витрати на всі використані під час розробки програмних продуктів ресурси. Складаючи контракти за моделлю Agile, важливо детально опрацювати деякі аспекти.

Перш за все, необхідно детально скласти розділ, що регулює комунікацію між сторонами договору. Комунікація та адаптивність до змін є найбільш важливими аспектами в угодах Agile, оскільки саме ці елементи дозволяють досягти необхідних результатів. Саме тому, особливості комунікації важливо визначити ще на етапі підписання контракту. Для комунікації зазвичай використовують спеціалізовані платформи або ресурси, але в деяких випадках можуть використовувати і звичайну електронну пошту або месенджери. В той самий час. Контракт має чітко встановлювати відповідальність замовника за всі потенційні ризики, що мають зв’язок з якістю продукту та кінцевим результатом проведених розробок.

Ще один відомий різновид контракту — це fixed budget. Його використовують в тих випадках, коли замовник хоче контролювати процеси розробки того чи іншого продукту, проте має істотні обмеження в бюджеті. В такому випадку замовник має можливість постійно змінювати або вдосконалювати функціонал продукту, що розробляється, але при цьому не виходити за межі вартості та строків проекту, що чітко регульовані договором. Використання таких типів контрактів дозволяє створювати високоякісні продукти у встановлених фінансових обмеженнях. Необхідно звернути увагу на деякі аспекти. По-перше, укладаючи контракт, потрібно чітко зазначити, що сторони угоди не виходять за рамки окресленого бюджету, по-друге — всі технічні завдання в рамках конкретного проекту, мають формуватися та бути розрахованими, виходячи з обсягів цього бюджету.  

Ще одним різновидом контрактів з підрядниками, який може врегульовувати відносини під час розробок софту або продуктів є Out staff. Основним принципом контрактів out staff є виділення цілої команди розробників та інших фахівців для роботи над проектами замовника. Головною відмінністю від інших різновидів угод є те, що замовники особисто несуть відповідальність за робочі задачі та навантаження кожного учасника команди, та навіть за часи їх простою.

Фактично, замовник отримує повний контроль над діяльністю команди, управління, при цьому самостійно встановлюючи пріоритети по конкретним задачам, та може самостійно контролювати процес виконання, приймаючи участь в розробці на всіх етапах співпраці. При цьому, всі ризики за остаточний результат діяльності покладені на бік замовника, що відповідно вноситься в контракт. Підрядник в той самий час надає гарантії професіоналізму кожного члена команди, та наявність відповідного досвіду і навичок, та надає пакет клієнтської підтримки в залежності від проекту.