Цифрові технології у логістиці

 Цифрові технології у логістиці

Цифрові технології у логістиці: Шлях до оптимізації ланцюга постачання великих компаній

 

Технології в логістиці відіграють надважливу роль та сприяють розвитку галузі. Логістика та послуги пошти стали невіднятною частиною життя в сучасному світі, де ефективність та швидкість постачань мають важливе значення.

Зі стрімким зростанням сегмента інтернет-торгівлі та системним розширенням мереж логістики задачі компаній з логістики та поштових сервісів стають все складнішими. Виходячи з цього факту, потреба у впровадженні сучасних технологічних рішень для оптимізації та нарощення якості послуг набуває все більшої актуальності.

Крім того, на світових ринках продовжується тренд на цифровізацію бізнесу. Фактично, компанії вже давно вступили в конкуренцію в цьому сегменті. Сучасний розвиток технологій в цифровому сегменті прямо впливає на утворення бізнес-процесів по всьому світу, що стає ще одним фактором конкуренції та потребує впровадження інноваційних рішень та підходів до створення систем ефективного управління.

Цифрові технології стають одним з ключових інструментів для досягнення поточних цілей для розвитку логістичного сектору. Такі рішення як Інтернет речей (IoT), блокчейн, штучний інтелект та інші дозволяють провести трансформацію сектору логістики та послуг поштового типу, підвищити показники продуктивності, покращити якість обслуговування клієнтів, та збільшити рівень конкурентоспроможності компаній загалом. Сам огістичний процес забезпечує якісне використання ресурсів підприємства, проведення транспортування, пакування, розміщення та доставляння товарів або продуктів. Впровадження технологій цифровізації надає можливість провести оптимізацію більшої частини процесів логістики, створити безпечні умови діяльності та різноманітних операцій. Важливість цифрових досліджень в системі управління процесами логістики є одним з пріоритетів сучасного бізнесу.

Останніми роками стрімко розповсюджуються такі рішення, як Smart-логістика, що має в своїй основі автоматизовані технології, роботу з великими обсягами даних, хмарними обчисленнями. Також, варто враховувати, що управління логістичною діяльністю є доволі складним процесом, який містить налагодження відносин з постачальниками, проведення контролю якості товарів та безпеки маршрутів. Через несприятливі геополітичні фактори, різкі зміни векторів розвитку корпорацій транснаціонального типу, що займають найбільшу частину на ринку процесів логістики, потреба у впровадженні цифрових технологій в логістиці набуває особливого значення.

В Україні логістичний бізнес та підприємства, що мають у власній структурі транспортний сектор, продовжують працювати в умовах надвисоких ризиків через повномасштабне вторгнення рф. Ситуація з логістикою та транспортними шляхами доволі складна та непрогнозована. Крім того, значна кількість компаній була змушена будувати нові логістичні ланцюги, в тому числі щодо постачання товарів з країн ЄС. Попит на ринку та купівельна спроможність клієнтів значно знизились, існують проблеми з експортом товарів, а економічна ситуація непередбачувана.

Впровадження нових технологій та методів ведення логістичної діяльності стає ще одним зі шляхів адаптації до сучасних українських реалій. Економія витратних матеріалів, палива, зменшення ризиків відіграють суттєву роль для учасників логістичного ринку. Крім того, одним з першочергових завдань на сьогодні є залучення та утримання клієнтів, що також можливо покращити з використанням новітніх рішень.

Технології в логістиці: які рішення використовуються в секторі

Існує декілька основних технологічних рішень, які активно використовують в секторі логістики:

 • автоматизація процесів;
 • інтернет речей;
 • аналітичні системи та великі дані;
 • технології ШІ та машинного навчання;
 • системи кібербезпеки;
 • блокчейн;
 • роботизація;
 • мобільні рішення та системи обслуговування.

Розглянемо ці рішення та їх вплив на бізнес більш детально.

Перш за все, важливою є автоматизація процесів. Використання цифрових технологій дає можливість провести автоматизацію багатьох логістичних процесів, що дозволяє знизити кількість помилок, прискорити обробку даних, та наростити показники ефективності підприємства. Інтеграція новітніх систем та платформ дає можливість створити єдину базу даних, оптимізувати процеси планування, відстеження вантажів, та створити найкращі умови для взаємодії з клієнтами та партнерами.

Системи великих даних та аналітики також стануть оптимальним рішенням для бізнесу у сфері логістики. Використовуючи системи розширеної аналітики та обробки великих масивів даних, компанії логістики зможуть отримувати необхідні інсайти та проводити прогнозування попиту, розв’язувати основні проблеми діяльності та вдосконалювати процеси. Аналітичні інструменти дозволяють отримати інформацію щодо ефективності маршрутів та обрати найбільш продуктивні рішення, провести оптимізацію запасів та управління, виконувати прогнозування часу доставлення, що створює більш ефективні та гнучкі логістичні ланцюги. 

Технології IoT дають можливість проводити збір даних в режимі реального часу щодо стану вантажів, обладнання та транспортних засобів. Це дає можливість контролювати місцеперебування вантажів, проводити моніторинг умов їх перебування, та контролювати безпеку. Інтернет речей також дозволяє автоматизувати збір даних щодо споживання палива та інших ресурсів, що дозволяє створити умови для економії та контролювати вплив на навколишнє середовище середу. Спеціалізовані сенсори та пристрої, проводять збір даних, та передають їх за допомогою бездротових технологій.

Технології штучного інтелекту та машинного навчання також активно використовуються в логістичній діяльності. Вони дозволяють проводити прийняття рішень в автоматичному режимі, прогнозувати попит, планувати маршрути та провести оптимізацію систем управління запасами. Такі рішення дозволяють знизити витрати та забезпечити ефективність в операціях логістичного сектору.

Зі зростанням рівня цифровізації процесів в логістиці, актуальність технологій кібербезпеки систематично зростає. Компанії потребують надійних рішень для захисту інформації, даних власних клієнтів, та інших типів інформації від можливих кібератак. Розробки систем безпеки та системного моніторингу є важливими в процесах цифрової трансформації логістичного сектору.

Технології блокчейн дозволяють забезпечити надійність зберігання даних у логістичному секторі. Такі рішення дозволяють створювати незмінні та необоротні записи щодо будь-якої операції, яка виконується в ланцюгах постачання, зменшуючи можливі ризики підробки та виникнення помилок.

Роботизація в комплексі з автоматизованими системами дозволить виконувати рутинні завдання, серед яких сортування вантажів та інше, набагато швидше та точніше, уникаючи ризиків помилок, що пов’язані з людськими факторами, та збільшуючи ефективність процесів.

Оптимізація постачання та особливості використання цифрових технологій в логістиці та поштових компаніях

Цифрові технології в логістиці та поштових компаніях

Цифрові технології дозволяють вирішити безліч основних задач, які пов’язані з ефективністю роботи, точністю та якістю обслуговування клієнтів.

Системи відстеження вантажів в режимі реального часу дають можливість компанії точно знати місце перебування вантажу протягом всього процесу доставлення. Такі рішення можуть покращити і клієнтський сервіс, зокрема в поштовій логістиці: клієнт може відстежити місцеперебування посилки та заздалегідь отримувати інформацію щодо затримок або втрат.

Автоматизовані сортувальні лінії суттєво прискорюють роботу в логістичному секторі. Такі системи оснащені технологіями машинного зору та машинного навчання, що дозволяє забезпечити ефективний розподіл вантажів. Такі рішення прискорюють обробку великих обсягів вантажів та посилок, та мінімізує ймовірність помилок.

Алгоритми ШІ та обробка даних щодо умов руху, особливості трафіку на окремих ділянках, та інших факторів дозволяють швидко обрати найкращі маршрути. В умовах великих компаній це забезпечує суттєве зниження витрат на паливо та витратні матеріали, скорочує час постачання.

Системи електронної комунікації та мобільні застосунки дозволяють налагодити ефективну взаємодію з клієнтами або замовниками. Особливо це актуально для поштових компаній, оскільки такі рішення дозволяють залучати більше аудиторії.

У сфері управління запасами активно використовуються технології ШІ та аналітичні рішення. Такі системи дають можливість проводити планування запасів більш точно, зменшити можливі ризики виникнення нестачі або ж перевищення запасів.

Логістика великих компаній: основні переваги та виклики, що пов’язані з цифровізацією

Цифрові технології відкривають нові можливості перед логістичним бізнесом, сприяють розвитку сегмента та створення конкурентного ринку. Фахівці окреслюють деякі переваги впровадження цифрових рішень та виклики, що пов’язані з цифровізацією логістичного бізнесу.

Розглянемо їх більш детально. Основними перевагами є:

 • підвищення ефективності процесів, що зумовлено автоматизацією більшості задач, зниженням потреби в залученні людських ресурсів, мінімізацією ризиків виникнення помилок;
 • зменшення витрат компанії, що досягається шляхом оптимізації планування маршрутів, процесів управління запасами, та зменшенням рівня витрат на паливо;
 • підвищення якості обслуговування клієнтів або взаємодії з партнерами, що зумовлено доступом до відстеження в режимі реального часу та можливістю покращити рівень взаємодії з клієнтами;
 • безпека та точність, що досягається завдяки використанню технологій блокчейн і новітніх систем відстеження та контролю.

Водночас існує і безліч викликів та складнощів, що пов’язані з проведенням цифрової трансформації в логістиці та впровадженням новітніх рішень.

Перш за все, це питання кібербезпеки. Цифровізація діяльності вимагає впровадження високоефективних безпекових рішень, оскільки при автоматизації процесів та впровадженні нових технологій зростають і ризики кібератак або витоків інформації.

Інтеграція новітніх технологій в виробництво вимагає проведення навчання персоналу, щоб забезпечити ефективне використання відповідних інструментів. Доволі часто таке навчання вимагає вкладень ресурсів та часу.

Ще одним викликом є інтеграція новітніх рішень в старі системи. Доволі часто це стає технічно складним завданням. Особливо коли йдеться про часткову або поступову цифровізацію компанії.

Варто враховувати, що цифрові технології мають високу вартість та потребують значних інвестицій при впровадженні. Окрім того, вони не одразу приносять бажаний прибуток, проте в перспективі утворюють оптимальні умови для збільшення доходу компанії.

ехнології в логістиці: перспективи розвитку

Профільні фахівці прогнозують активний розвиток технологій у 2024 та 2025 роках, особливо стосовно великих даних та ШІ. Значна кількість масштабних компаній інвестуватиме кошти в подальший розвиток цих технологій, і як наслідок, рівень цифровізації бізнесу в цих сегментах зростатиме надалі.

Інтеграція ШІ в логістичному секторі вже зараз доволі масштабна. Проте його роль в процесах бізнесу ще зростатиме, що значно знизить використання людських ресурсів.

Інвестиції в цифрові технології системно зростають і мають збільшитись на 150%, що відповідно прогнозів світового банку, вплине на діяльність логістичного бізнесу та створить потенціал для динамічного розвитку ринку.

Вже в 2025 році переважна кількість технологій, які використовують в логістиці, прискорять темпи власного зростання, а компанії ще активніше впроваджуватимуть такі рішення. Як наслідок, зростатиме і рівень конкуренції. Тому модернізацію бізнесу в логістичному секторі варто починати вже зараз.