Фінансовий моніторинг компаній

Фінансовий моніторинг компаній

Фінансовий моніторинг компаній

 

Фінансовий моніторинг компаній є важливим процесом у діяльності будь-якого підприємства. Це правила виявлення та запобігання різним фінансовим операціям, що мають ознаки підозрілих. Проведення процедур щодо фінансового моніторингу має на меті дотримання принципів прозорості та безпеки різноманітних операцій з фінансами, а також виявлення та запобігання таким операціям, що можуть бути використані для ухиляння від сплати податків, фінансування терористичних організацій або відмивання коштів, приховування доходів, отриманих в незаконний шлях.

Моніторинг є інструментом, що забезпечує діяльність системи економічної безпеки держави, дозволяє визначати можливі ризики для економіки та знаходити результати порушень на ринку фінансів. Система моніторингу охоплює інструменти правового, технологічного та організаційного характеру для контролю фінансових потоків. 

Система реалізовується на різних рівнях, що розділяють на державний та первинний. Суб’єкти, що виконують первинний моніторинг, мають виконувати спостереження та вчасно відповідно реагувати, враховуючи чинне законодавство, і при виникненні ризикових операцій негайно повідомляти про них уповноважені органи. 

Детально мету та задачі фінмоніторингу описано та врегульовано в Законі України щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Нормативний акт систематично оновлюється, вносяться правки відповідно до ситуації та потреб ринку. Він встановлює ключові вимоги та детальні правила щодо ідентифікації клієнтів, об’єми та інші критерії операцій, які мають привертати увагу з боку суб’єктів фінансового моніторингу.

Вимоги до цього процесу встановлено з урахуванням сучасних світових стандартів, а сам Закон приймався в рамках імплементації європейського законодавства в Україні.

Фінмоніторинг: первинний етап та державний моніторинг

Первинними суб’єктами фінансового моніторингу є всі суб’єкти діяльності, що спеціалізуються на наданні фінансових послуг на території України:

 • банківські установи та організації;
 • страхові компанії та посередники;
 • спілки кредитного типу;
 • ломбарди;
 • поштові оператори;
 • аудиторські компанії;
 • бухгалтери;
 • адвокати;
 • нотаріуси;
 • інші суб’єкти господарювання.

Первинний моніторинг є основним етапом в системі контролю фінансових операцій. Він характеризується збором та перевіркою інформації щодо транзакцій та операцій, що виконуються в системі для подальшого виявлення підозрілих або незвичних фінансових операцій, які можуть бути ознаками незаконної чи кримінальної діяльності.

Цей етап включає різні типи аналізу, зокрема дослідження фінансових транзакцій, порівняння з типовими моделями та стандартами поведінки, перевірку на відповідність дій правилам та нормам фінансового регулювання.

Після знаходження підозрілих операцій може бути встановлена подальша деталізована перевірка та призначено проведення розслідування для точного визначення порушень та знаходження осіб, які винні в таких порушеннях. Фактично, первинний етап є ключовим в системі боротьби з незаконною діяльністю та порушеннями в фінансовому секторі.

Обов’язковий фінансовий моніторинг містить набір різних заходів, що забезпечуються суб’єктами на первинному етапі з виявлення транзакцій, які обов’язкового підлягають моніторингу. Заходи охоплюють ідентифікацію та подальшу перевірку клієнтів або їх представників, реєстрацію операцій та збір даних щодо їх учасників, надання звітів до уповноваженого органу центральної виконавчої влади. 

Обов’язковому моніторингу підлягають порогові або підозрілі операції:

 • транзакція, що дорівнює або перебільшує 400 тисяч гривень, а у випадку з суб’єктами, що проводять лотерейні розіграші або працюють в секторі азартних ігор, від 55 тисяч гривень;
 • дорівнює або є понад 400 тисяч гривень в еквіваленті іноземних валют, металів банківського типу, чи інших видах активів, для суб’єктів сектору азартних ігор — від 55 тисяч гривень.

Крім того, має бути ще одна чи більше ознак операцій підозрілого характеру, що врегульовані чинним законодавством.

Первинний аналіз клієнтів охоплює і внутрішній моніторинг. Така процедура виконується внутрішньо в конкретних організаціях, і має на меті відстеження незвичних, злочинних або підозрілих транзакцій чи інших дій. Такі заходи виконуються самою організацією задля забезпечення внутрішньої безпеки та контролю.

В ході процедур можуть використовуватись різні інструменти: автоматизовані системи для моніторингу транзакцій, відповідні програми для проведення збору даних та їх аналізу, перевірки та відстеження процесів в середині компанії, а також залучення банківських та інших фінансових організацій.

Державні суб’єкти у сфері фінансового моніторингу виконують розробку правил, якими надалі мають керуватись первинні суб’єкти, отримують дані від первинних та приймають остаточні рішення. Перелік таких суб’єктів включає:

 • Національний банк України;
 • Міністерство фінансів України;
 • Міністерство юстиції України;
 • Державну службу фінансового моніторингу України;
 • Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку;
 • Міністерство цифрової трансформації України.

Моніторинг охоплює всі платежі юридичних осіб, фізичних осіб та ФОПів. Перевірка має стосуватись всіх клієнтів, з якими суб’єкти первинного моніторингу встановлюють відносини, а також в інших ситуаціях, що регулюються статтею 11 Закону. Перевірка необхідна навіть при разовому обслуговуванні та наданні консультаційних послуг. Суб’єкти також мають проводити перевірки наявних та нових контрагентів.

Фінансові операції: моніторинг в нотаріаті та банках

Фінансові операції

Моніторинг в нотаріальній діяльності має низку особливостей. По-перше, це обов’язковість проведення моніторингу для будь-яких правочинів, по-друге — необхідність визначення кінцевого бенефіціарного власника, тобто особи, що отримує користь від правочину. Нотаріус має встановити його та провести ідентифікацію. По-третє, має проводитись перевірка легітимності джерел доходу. В разі виявлення підозрілих дій, нотаріус має одразу повідомити уповноважені органи. Нотаріус повинен зберігати дані щодо клієнтів та виконані ними транзакції відповідно законодавству та водночас забезпечувати повну конфіденційність таких даних. 

Банківський фінмоніторинг також носить обов’язковий характер щодо всіх операцій. Банки мають виконувати ідентифікацію клієнтів, проводити перевірку їх особистих даних та джерел доходів та визначати кінцевих бенефіціарів. Проводиться детальний аналіз всіх транзакцій та виявляються всі підозрілі операції. Так само як і у випадку з нотаріатом, банки мають зберігати дані щодо виконаних операцій, і забезпечувати повну конфіденційність клієнтів.

При перевірці юридичних осіб проводиться ідентифікація та верифікація даних щодо компанії, встановлення кінцевого бенефіціарного власника, мети та характеру ділових відносин або виконання фінансової операції. Надалі проводиться постійний моніторинг ділових відносин та операцій фінансового типу. Контролюється актуальність отриманої інформації.

У випадках невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків суб’єктами фінмоніторингу до них застосовуються відповідні заходи, в тому числі надання письмових попереджень, анулювання наявних ліцензій, покладення обов’язків щодо відсторонення особи, яка не виконала вимоги законодавства, або штраф, відповідно статті 32 Закону, що регулює запобігання та протидію легалізації прибутків, отриманих незаконними шляхами, фінансуванню терористичної діяльності та розповсюдженню зброї.

Фінансовий моніторинг компаній: як підготуватись

Через початок повномасштабного вторгнення прийнято спрощені механізми фінмоніторингу. Відповідно постанови НБУ від 23.03.2022 № 60, банківські установи не проводять перевірку джерел отримання коштів у випадку внесення готівкою з метою зарахування таких коштів на рахунки Збройних Сил для надання фінансової допомоги, та спецрахунок, створений НБУ для проведення збору коштів в підтримку ЗСУ, рахунок Міністерства соціальної політики, відкритий в Нацбанку для благодійних внесків та забезпечення підтримки уразливих категорій населення, рахунки банківських установ для купівлі військових облігацій.

Положенням НБУ № 90 передбачається два типи контролю суб’єктів первинного моніторингу: перевірки виїзного типу та безвиїзний нагляд. В першому випадку процедура проводиться групою інспекторів НБУ за місцем розташування установи. Перевірка може бути планова або позапланова, виконуватись щодо конкретних питань або охоплювати весь період діяльності.

Безвиїзний нагляд включає аналіз діяльності установи щодо дотримання законодавства, що здійснюється працівниками НБУ на постійній основі. Включає детальний аналіз інформації, яка є в розпорядження НБУ та отриманих даних від суб’єктів первинного моніторингу.

У випадку зі структурами небанківського сектору можна окреслити декілька основних порад щодо проходження перевірок.

Перш за все, необхідно заздалегідь підготувати необхідні документи. Зазвичай лист, який отримує установа щодо перевірки, містить перелік необхідних даних та документації, що потрібно надати у встановлені строки. НБУ в більшості випадків запитує такі документи: внутрішні щодо установи в секторі ПВК/ФТ, що діяли під час перевірки, результати оцінки ризик профілю, щомісячні звіти, які були надані відповідальним працівником.

Варто дивитись на діяльність установи з боку самого інспектора. Одним з головних принципів, що стосуються запобігання та протидії, є використання орієнтованого на ризики підходу під час проведення моніторингу. Регулятор, виконуючи процедури перевірки, перш за все звертатиме увагу на клієнтів, які виконують масштабні операції, а після того — на частих користувачів послуг та клієнтів, що виконують нетипові операції.

Якщо опрацювати цей момент заздалегідь, установа зможе самостійно визначити клієнтів, які привернуть увагу перевірки, та детально підготувати справи цих клієнтів. Потрібно провести прискіпливий аналіз цих справ на предмет відповідності вимогам, що встановлені регулятором.

Рекомендовано стежити за інформацією, що публікується на сайті офіційного представництва НБУ. На інтернет-ресурсах систематично публікують заходи впливу, що використовуються регулятором до банківських та небанківських установ, спеціальні роз’яснення та рекомендації. Такі матеріали та рекомендації дозволять попередити можливі проблеми та складнощі та заздалегідь усунути їх.

Рекомендованою тактикою для підприємців є вчасне надання всієї необхідної інформації щодо компанії та її фінансових операцій. Юридичні особи та ФОПи можуть заздалегідь провести перевірку власної компанії, використавши можливості сервісу YC.Market.

Крім того, потрібно детально досліджувати клієнтів та партнерів компанії та окреслювати майбутню мету ділових відносин та особливості фінансових операцій, як необхідно отримати контрагенту. Важливо також перевіряти контрагентів на наявність санкцій та відсутність зв’язків з рф та рб, в чому також стане в пригоді новітній сервіс YC.Market.

Система надає доступ до актуальних та перевірених даних щодо мільйонів учасників українського ринку та дозволяє проводити аналіз ринкового середовища або його окремих сегментів в автоматичному режимі.

Використавши сервіс, підприємці зможуть обрати надійних партнерів та клієнтів, перевіривши їх за різними критеріями, в тому числі фінансовими показниками, наявністю санкцій та зв’язків з рф або рб.

Протестувати можливості сервісу, більш детально ознайомитись з набором інструментів можна безкоштовно, здійснивши швидку реєстрацію за посиланням.