Як відкрити компанію в Україні

Як відкрити компанію в Україні

Як відкрити компанію в Україні

 

Як відкрити компанію в Україні — актуальне питання в умовах сьогодення. Попри всі виклики воєнного часу, український бізнес продовжує свою діяльність, адаптувавшись до складних ринкових умов. Підприємці освоюють новітні ринки, впроваджують інноваційні рішення та створюють нові сегменти діяльності, працюючи в умовах підвищених ризиків. Багато представників бізнесу були вимушені проводити релокацію, залучати додаткові інвестиції через збитки воєнного часу, повністю перелаштовувати діяльність компанії через зміни умов, а деякі були змушені взагалі припинити свою діяльність.

Враховуючи значні ризики, складно передбачувані обставини та фактори, що впливають на ринок, суттєве зростання конкуренції в окремих сегментах, відкриття нової компанії — процес, що потребує уваги та ретельного опрацювання всіх нюансів. Окрім державної реєстрації, підготовчих робіт щодо документації, варто провести детальний аналіз ринку та обрати найбільш перспективний напрям діяльності, урахувавши всі фактори.

Безумовно, створення компанії починається з ідеї та планування, після чого підприємець має зареєструвати компанію та почати реалізацію власної стратегії. Крім того, необхідно підшукати надійних партнерів, окреслити потенційних клієнтів та визначити основних конкурентів на ринку.

Як відкрити компанію в Україні: особливості реєстрації

Варто зазначити, що під час дії воєнного стану процес державної реєстрації або перереєстрації різних юридичних осіб і ФОПів має окремі особливості.

Процедура може бути здійснена лише на територіях, що контролюються Україною. Перелік всіх територій, на яких неможливо зареєструвати компанію, вказано в відповідному Переліку. Дії щодо реєстрації юридичних осіб, які зареєстровані в неадміністративних областях, дозволено проводити по всій Україні.

Реєстрація може  вчинятись на підставі довіреності. У випадку, коли з моменту видачі такої довіреності минуло понад один місяць, потрібна заява від особи, що підтверджує актуальність довіреності. Якщо довіреність видана консульствами України в інших країнах, заява особи необхідна, якщо з моменту видачі пройшло два місяці. Відповідальність за ненадання даних щодо кінцевого бенефіціара відтерміновано до 3 місяців після завершення війни та скасування воєнного стану.

В Україні існує декілька організаційно-правових форм компаній:

 • фізичні особи-підприємці;
 • товариства, товариства господарського типу;
 • товариство з обмеженою відповідальністю (АТ);
 • ТОВ;
 • ТДВ;
 • повне товариство;
 • командитне товариство;
 • кооператив.

Найбільш популярною формою в Україні є ТОВ.

З 2021 року послуги з реєстрації ТОВ та ФОП стали більш доступними, оскільки оформлювати їх стало можливо через державні сайти, що значно пришвидшує процеси та дозволяє уникнути черг в державних органах.

Для  реєстрації компанії потрібно виконати декілька кроків.

Перш за все обирають найменування підприємства. Це має бути оригінальна назва, що не була ще зареєстрована за обраним видом діяльності, і не має спільних рис з назвою іншого підприємства, оскільки в такому випадку існує ризик отримати судовий позов. Надалі потрібно обрати юридичну адресу та зареєструвати її, сформувати засновницький склад, провести підготовку та затвердження статутного капіталу засновниками, ухвалити установчі документи та подати документи реєстратору.

Після отримання позитивної відповіді необхідно отримати виписку з ЄДР та повідомити державні органи про  початок діяльності. В будь-якому випадку необхідно згенерувати ЕЦП для можливості надання та підписання електронних документів, подання електронної звітності та іншого.

Оцінка перспективної ніші при створенні бізнесу

Планування при відкритті власного бізнесу

При відкритті власного бізнесу важливим фактором залишається правильне планування. Розробка плану діяльності має містити проведення ринкового аналізу, обрання найбільш перспективної ніші, створення стратегії маркетингу та розвитку та виведення продукту на ринок.

Такі методи використовуються як чинними  компаніями, так і при відкритті нових підприємств. Ринок наразі відрізняється жорсткою конкуренцією, постійною зміною умов та правил та іншими викликами, що пов’язані з війною та економічними факторами. Фактично, системна оцінка ринку є одним зі шляхів забезпечення конкурентоспроможності підприємства, а у випадку з новими компаніями — можливістю знизити ризики та отримати найбільші прибутки від створення виробництва або компаній інших видів діяльності.

Оцінити перспективи в тій чи іншій галузі допоможе детальна аналітика ринку та його конкретних сегментів. Раніше підприємці звертались до профільних фахівців та компаній, проте сучасні технології дають можливості це зробити швидше та дешевше.

Оцінка ринку має проводитись перед початком роботи компанії та під час формування стратегії, проте важливо і надалі  систематично відстежувати стан ринку та реагувати на його зміни.

Проведення оцінки цільової ніші має охоплювати :

 • оцінку обсягів галузі на даний час, включно зі станом на регіональному рівні та загалом по всій державі, що дозволить зрозуміти потенціал до розвитку для компанії;
 • проведення оцінки частки компанії в обраному секторі;
 • контроль та прогнозування динаміки щодо частки компанії на ринку;
 • проведення аналізу конкурентів, вивчення особливостей їх діяльності;
 • дослідження особливостей діяльності лідерів в галузі, оцінка потенціалу ринку;
 • дослідження потреб потенційних споживачів та компаній, які можуть стати партнерами.

Попередній аналіз ринкового середовища дає можливості для формування ефективних та дієвих стратегій розвитку. Виведення компаній на ринок з врахуванням всіх ризиків та факторів впливу значно збільшує ефективність діяльності та відкриває нові можливості для просування та розширення.

Варто зазначити, що оцінка ринку потрібна на різних стадіях діяльності бізнесу. Доволі часто компанії освоюють нові ніші, виводять нові товари та виконують інші операції. Фактично, проведення досліджень потрібно в момент, коли компанія починає свою роботу, при значних організаційних та операційних змінах, при кризових ситуаціях, при пошуку нових контрагентів або у разі освоєння нових ринків.

Крім того, проведення ринкових досліджень потрібно при пошуку потенційних партнерів для новоствореного бізнесу.

Пошук партнерів для бізнесу: особливості

Важливим етапом діяльності новоствореної компанії є пошук потенційних партнерів. Партнерство має вплив на розвиток підприємства, дозволяє підтримувати його життєдіяльність, пришвидшує виведення товарів на цільові ринки, дозволяє збільшити попит та інше.

Пошук партнерів набуває особливої актуальності сьогодні, через високі ризики на ринку та потребу в залученні додаткового фінансування. Партнерські відносини можуть стати правильним рішенням для забезпечення розвитку компанії, розширення сфери його впливу, дозволити знайти нові можливості для розширення та опанувати нові сектори діяльності.

Сьогодні з питанням пошуку партнерів стикаються як нові компанії на ринку, так і представники вже наявного українського та іноземного бізнесу. Отримання корисних ділових контактів та створення подальшого партнерства є однією з першочергових задач для бізнесу.

Нові учасники ринку, обравши надійних партнерів, зможуть забезпечити правильне функціонування бізнес-процесів, в тому числі постачань товарів та сировини або їх реалізацію через партнерські мережі, отримати необхідні технології для розвитку бізнесу, налагодити правильну та вигідну логістику, та навіть отримати експортні можливості, що є перспективним шляхом.

Існує безліч класичних шляхів пошуку, зокрема відвідування бізнес-конференцій та тематичних заходів, цільових виставок та форумів або участь в відповідних програмах розвитку бізнесу. В Україні працюють і спеціалізовані майданчики для пошуку, що дозволяють отримати інформацію про потенційних партнерів на міжнародних та внутрішніх ринках, заявити про себе та власний продукт, та відкривають різноманітні можливості для розвитку бізнесу.

Проте, існують і сучасні digital-сервіси, які дозволяють швидко та зручно окреслити перелік потенційних партнерів, перевірити їх надійність та отримати детальну інформацію щодо їх діяльності. Сервіси набувають все більшої популярності в бізнесі, та стають надійними помічниками для сучасних підприємців. Особливо це актуально в умовах невеликих бюджетів, з чим доволі часто стикаються компанії на старті діяльності.

Вибір надійного бізнес-партнера може стати першим етапом на початку роботи та створити умови для швидкого зростання бізнесу, дозволити отримати безліч можливостей для нової компанії. Проте  партнерство в бізнесі є доволі складним процесом, що несе свої ризики, та вимагає детального вивчення  всіх особливостей співпраці. За умови використання правильної тактики управління, обрання високоефективних та детально опрацьованих стратегій, значну кількість складнощів та проблем можливо перетворити на потенціал для подальшого розвитку.  

При налагодженні співпраці важливим аспектом є відкритість в обговоренні всіх можливих ускладнень та ризиків, пошук конструктивних рішень на взаємовигідних умовах, що дозволить забезпечити стабільне та ефективне партнерство в різних галузях.

Правильне планування партнерства, урахування всіх його особливостей, потреб всіх учасників та безпосередньо мети дозволяє отримати значний потенціал для успіху та розвитку. Правильне обрання стратегії дозволить створити високоефективне партнерство, що дозволить всім його сторонам швидко розвиватись.  

Процес пошуку партнерів можна умовно поділити на декілька основних кроків.

На початку потрібно створити умовний портрет для потенційних партнерів, що має враховувати всі основні аспекти, які характеризують поточний стан та потреби новоствореної компанії. Далі  проводять відбір початкових критеріїв, які можна швидко окреслити: розташування, сфера діяльності, особливості наявних відносин з партнерами, контактна інформація, дані з відкритих джерел.

На наступному кроці необхідно провести більш детальний відбір з вже створеного списку, додати інші критерії. Детально опрацьований портрет потенційних партнерів та попередній перелік найбільш відповідних  партнерів може суттєво спростити вибір.

Водночас  потрібно опрацювати можливі ризики та вжити заходів для їх зниження. Потрібно провести збір документації, за можливістю отримати рекомендації, перевірити відкриті реєстри та діяльність потенційних партнерів. Важливо отримати інформацію про наявні санкції або можливі зв’язки з рф та рб, інформацію щодо судових справ, в яких фігурує компанія, та інші дані залежно від  особливостей діяльності.

Не менш важливим є переговорний процес, підготовка необхідної документації, в тому числі договорів про співпрацю. При цьому потрібно враховувати всі нормативні акти, які регулюють такі відносини, а при утворенні партнерства з іноземними компаніями враховувати місцеве законодавство. Оптимальним рішенням стане залучення профільного фахівця-юриста на всіх стадіях переговорів.

Провести попередню оцінку ринку, обрати найбільш перспективні сегменти, отримати інформацію про потенційних клієнтів та партнерів, а також провести конкурентний аналіз та зібрати дані щодо конкретних компаній можна з унікальним сервісом YC.Market. Набір інструментів для ринкового аналізу дозволить новим компаніям на ринку швидко та зручно здійснити  всі необхідні дослідження та сформувати надійні стратегії просування. Протестувати можливості сервісу можна безкоштовно, пройшовши швидку реєстрацію за посиланням.