Публічні видатки в YC.Market: аналізуйте ринок видатків держави та громад детально, швидко та зручно

Публічні видатки в YC.Market

Публічні видатки в YC.Market

Дані Spending інтегровані у YC.Market. Новий фільтр “Публічні видатки” застосовує дані про використання публічних коштів для зручного аналізу та моніторингу публічних закупівель.

Державні видатки склали понад 50% ВВП України у 2023 році. Для бізнесу це неоціненне джерело інформації про те, хто ці гроші витрачає, на які статті та кому ви можете запропонувати свої товари чи послуги.

Новий фільтр YC.Market “Публічні видатки” дозволяє аналізувати видатки державного і місцевих бюджетів та швидко орієнтуватися у розподілі гравців на потрібному ринку. Ви завжди будете в курсі, хто і на що витрачає бюджетні кошти, і знайдете нові ринки збуту.

Фільтр YC.Market “Публічні видатки”

Для аналізу публічних видатків державного чи місцевого бюджету 

Фільтр “Публічні видатки” враховує такі параметри транзакцій:

 1. тип суб’єкта транзакції: розпорядник чи одержувач;
 2. період проведення транзакцій;
 3. класифікація використання публічних коштів. 

Застосування класифікацій використання публічних коштів у фільтрі допомагає зрозуміти не “хто платив (або одержував)” та “коли платили”, а “за що платили”.

Класифікатори використання публічних коштів у YC.Market

Класифікатори використання публічних коштів конкретизують і визначають напрям витрачання бюджетних коштів. 

Класифікація видатків в Україні відповідає міжнародним стандартам класифікації у сфері публічних фінансів. В YC.Market наразі є три класифікації згідно з Бюджетним кодексом України:

 • Економічна класифікація (КЕКВ): за економічною характеристикою операцій, під час проведення яких здійснюються видатки.
 • Програмна класифікація (КПКВК): за бюджетними програмами (загальний чи місцевий бюджет).
 • Функціональна класифікація (КФКВК): за функціями держави, з виконанням яких пов’язані видатки та кредитування бюджету.
Класифікація видатків в Україні

Ви можете застосувати для пошуку одну з класифікацій або декілька на ваш вибір. 

Детальніше про класифікації видатків

Економічна класифікація видатків бюджету відображає щоденні витрати, які виникають внаслідок виконання органами державної влади своїх функцій. 

Тому економічна класифікація фактично є дієвим інструментом контролю за коштами, що використовуються, оскільки саме спираючись на неї складається розпис видатків, який визначає спрямування бюджетних коштів. Таким чином, економічна класифікація за своїм змістом є основою ведення бухгалтерського обліку й звітності та виконує роль інструмента контролю за використанням бюджетних коштів.

Економічна класифікація позначається КЕКВ:  кодом економічної класифікації видатків бюджету. Наприклад, КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» або КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв».

Програмна класифікація фактично являє собою розподіл видатків за програмами виконання державного та місцевих бюджетів, отже, показує, яка саме діяльність фінансується та якого результату прагнуть досягти. Також ця класифікація дає можливість проаналізувати ефективність використання коштів, наданих на виконання завдань, передбачених певною програмою, та зіставити з досягнутими результатами. Окрім того, на основі аналізу можна прийняти рішення щодо здійснення подальшого фінансування.

Програмна класифікація позначається КПКВК:  кодом програмної класифікації видатків та кредитування бюджету. Наприклад, КПКВК 0800000 Конституційний Суд України, КПКВК 0900000 Офіс Генерального прокурора, КПКВК 1000000 Міністерство внутрішніх справ України тощо. 

Функціональна класифікація видатків бюджету є віддзеркаленням виконання державою своїх функцій. Вона розкриває пріоритетні напрями діяльності держави в розрізі задоволення нею потреб суспільства, а також показує мету здійснення видатків. Вона передбачає здійснення видатків державного бюджету на такі цілі: 

 • загальнодержавні, 
 • оборонні, 
 • забезпечення громадського порядку, 
 • безпека й судова влада, економічна діяльність; 
 • охорона навколишнього природного середовища; 
 • житлово-комунальне господарство;
 • охорона здоров’я, духовний та фізичний розвиток; 
 • освіта;
 • соціальний захист і соціальне забезпечення.

Функціональна класифікація позначається КФКВК: кодом функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету. Наприклад, КФКВК 0200 Оборона, КФКВК 0600 або КФКВК 0700 Охорона здоров'я. 

При пошуку контрагента для аналізу ринку публічних видатків в YC.Market потрібно вказати код за певною класифікацією. А дізнатися відповідний код можна у словнику. 

Як користуватися словниками YC.Market

Всі коди за відповідними класифікаціями можна знайти та обрати у відповідних критеріях фільтра “Публічні видатки”.

Словники видатків YC.Market

Коди за економічною класифікацією (КЕКВ) вказані у Наказі №11 Міністерства фінансів “Про бюджетну класифікацію”. Тут враховані капітальні та поточні видатки,

субсидії тощо. Тобто економічна класифікація розмежовує видатки бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів за економічними характеристиками операцій, які здійснюються відповідно до функцій держави та місцевого самоврядування.

Детальний розподіл товарів та послуг за класифікацією регламентований Наказом № 333 Міністерства фінансів України.

Коди за програмною класифікацією (КПКВК) вказані у Наказі № 11 Міністерства фінансів “Про бюджетну класифікацію”. Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету містить сім знаків, перші три з яких  позначають головного розпорядника коштів. Наприклад, 0550000 Верховний Суд, 0900000 Офіс Генерального прокурора тощо. Детально формат та перелік кодів за програмною класифікацією наведений у Наказі № 793 Міністерства фінансів України.

Програмна класифікація видатків та кредитування державного бюджету відповідно до вимог частини другої статті 40 Бюджетного кодексу України щорічно визначається у законі про Державний бюджет України.

Щодо місцевих бюджетів, то коди програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету також складаються з семи цифр, де перші два вказують на головного розпорядника бюджетних коштів. Наприклад, 04 Виборча комісія Автономної Республіки Крим, 18 Орган з питань охорони культурної спадщини тощо. Заключні чотири цифри КПКВК показують номер бюджетної програми, який має відповідність коду Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФКВК).

Детально формат та перелік кодів за програмною класифікацією наведений у Наказі № 793 Міністерства фінансів України. Також в цьому наказі можна дізнатися КФКВК, що відповідає кожному коду КПКВК. 

Код кожної бюджетної програми має відповідність коду функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету.

Коди за функціональною класифікацією (КФКВК) вказані у Наказі № 11 Міністерства фінансів “Про бюджетну класифікацію”:

 • Транзакції без вказаного КФКВК
 • 0100 Загальнодержавні функції
 • 0200 Оборона
 • 0300 Громадський порядок, безпека та судова влада
 • 0400 Економічна діяльність
 • 0500 Охорона навколишнього природного середовища
 • 0600 Житлово-комунальне господарство
 • 0700 Охорона здоров'я
 • 0800 Духовний та фізичний розвиток
 • 0900 Освіта
 • 1000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

Більшість кодів містить також уточнювальні підпункти, які можна побачити та обрати, натиснувши на хрестик справа від кожного коду.

Аналіз публічних видатків у YC.Market

Після вибору типу суб'єкта, періоду видатків (2023, 2024 рік) та кодів використання публічних коштів за однією або декількома класифікаціями ви отримаєте перелік компаній, що відповідають заданим критеріям. 

Щодо кожного контрагента буде вказана кількість транзакцій за зазначений період та сума цих транзакцій. 

Приклад застосування фільтру "Публічні видатки"

Всі фільтри можна уточнювати (регіон та місто, фінансові показники, участь у тендерах та інші фільтри YC.Market), звужуючи діапазон пошуку. 

Таким чином ви можете знайти компанії, які отримували кошти від держави і які розпоряджалися бюджетними коштами. Окрім моніторингу державних витрат, ця інформація допомагає знайти активних контрагентів в потрібних нішах – як постачальників, так і замовників. Ці можливості стануть у пригоді всім сферам бізнесу:

 • Для виявлення “живих” і дієвих потенційних банківських клієнтів.
 • Для виявлення платоспроможних компаній в сегменті МСБ, а також найбільших провайдерів продукції та послуг для держави та місцевих громад.
 • Для пошуку зацікавлених і платоспроможних контрагентів-позичальників, які з одного боку часто мають потребу в кредитах овердрафт, а з іншого - є отримувачами потоку державних замовлень, що є одним з індикаторів забезпечення виконання їх зобов’язань у майбутньому.
 • Для real-time моніторингу та прогнозування регіональних, секторальних і продуктових трендів в економіці. Це допомагає приймати вірні стратегічні рішення.
 • Для дотримання принципів підзвітності та прозорості як основних запорук для безперебійного отримання військової та гуманітарної допомоги від союзників та партнерів України.

Дані про публічні видатки в YC.Market оновлюються щоденно, отже йдеться не про “абстрактні” закупівлі, умови й суми, а про фактично отриманий виторг бізнесу й витрати розпорядників, що добре сегментовані за категоріями економічної, функціональної та програмної класифікації.

Таким чином фільтр "Публічні видатки" у поєднання з іншими інструментами YouControl дає змогу оцінити ефективність розподілу суспільних коштів між різними центральними та місцевими органами влади з огляду на прозорість транзакцій з точки зору напрямків публічних видатків та благонадійності отримувачів публічних коштів.