YouControl.Market для малих підприємств

YouControl.Market для малих підприємств

YouControl.Market для малих підприємств: переваги та можливості

 

Малі підприємства відіграють значну роль в Україні і в усьому світі для економічного розвитку. Саме цей сегмент підприємницької діяльності сприяє процесам швидкої перебудови структури економіки, дозволяє наповнити ринок різноманітними товарами та послугами, підвищує рівень зайнятості населення. Проте, сьогодні складно прогнозувати розвиток малого підприємництва через складну внутрішню ситуацію та низку різноманітних факторів. 

Представники малого бізнесу в Україні досить оптимістично розглядають можливість воєнної перемоги, але констатують, що умови для ведення бізнесу всередині держави значно погіршились. Показник Ukrainian Business Index і зараз залишається низьким, що вказує на те, що представники бізнесу нажаль не бачать перспектив для покращення економічної ситуації та позитивних змін в діловому середовищі найближчими місяцями.

Згідно дослідження, що було проведено в межах ініціативи для відновлення економіки України, також суттєво погіршується ситуація з робочими місцями. Великою проблемою є складність прогнозування ситуації, допомоги держави, отриманні додаткових фінансових ресурсів для поповнення обігових коштів.

Під час військових дій в Україні, представники малого бізнесу зіштовхнулись з великою кількістю викликів та ускладнень в діяльності. Через низку економічних факторів суттєво знизилась платіжна спроможність клієнтів, впав попит на окремі товари та послуги, в той самий час як підвищились витрати на виробничі процеси. В деяких випадках були пошкоджені або знищені об’єкти інфраструктури підприємств, бізнес був вимушений припинити свою діяльність або провести релокацію через окупацію окремих регіонів. Не менш важливими стали ускладнення логістики, проблеми з поставками сировини та різних продуктів, а також подекуди дефіцит необхідних кадрів.

Не дивлячись на підвищені ризики та всі складнощі, підприємства малого бізнесу продемонстрували стійкість та адаптувались до сучасних умов. Бізнес продовжує працювати, та підтримувати економіку України. Сучасні підприємці знаходять нові ніші для продажів, створюють нові сегменти ринку, трансформують та модернізують бізнес, виробничі потужності, створюють нові робочі місця для населення, та підвищують якість товарів та послуг. 

Для допомоги бізнесу уряд України запровадив низку програм: податкові пільги, скасування перевірок податків, звільнення від плати ЄСВ у випадках неотримання доходів підприємцями. Також створено безліч ініціатив для підтримки підприємств: спеціалізовані гранти, кредитні програми, та різні проекти від міжнародних донорів. Ще одним видом допомоги є навчання підприємців управлінню бізнесом, маркетинговим дисциплінам, фінансовому та стратегічному плануванню. Це є дієвим шляхом до збереження підприємницького сегменту та підвищення економічних показників.

Варто зазначити, що за умов сьогодення зростає і рівень конкуренції на ринку. Сучасні представники малого бізнесу змушені ретельно планувати діяльність, та адаптуватись до складних умов, враховуючи всі ризики та непередбачувані фактори. Крім того, тренди на ринку здатні змінюватись з феноменальною швидкістю. В таких реаліях, оптимальним рішенням стане автоматизація бізнес-процесів, та використання data-driven сервісів для аналізу ринкового середовища. Одним з таких сервісів є YC.Market, що дозволяє всього за декілька хвилин отримати інформацію щодо стану ринку, та особливостей його окремих сегментів, провести маркетингові дослідження, заощадивши час та кошти. Розглянемо більш детально.

YouControl Market: особливості сервісу

YC.Market — унікальний аналітичний сервіс для сектору B2B, що розроблений фахівцями компанії YouControl. Основним призначенням інноваційної системи є проведення аналізу ринку за різними факторами, його окремих сегментів, або часток на локальному рівні. Існує можливість формувати списки компаній-учасників ринку за заданими критеріями.

Таким чином, користувач зможе всього в декілька кліків отримати необхідну інформацію щодо стану того чи іншого ринкового сегменту, та отримати дані щодо діяльності тих чи інших компаній.

Автоматизована система корисна для підприємства, коли необхідно скласти перелік потенційних клієнтів, знайти можливих партнерів, та окреслити основних конкурентів. Завдяки інноваційним технологіям, стандартні бізнес-процеси прискорюються, що дозволяє значно покращити показники діяльності. 

Data-driven сервіси стають все більш популярними серед підприємців, оскільки забезпечують швидкість проведення необхідних маркетингових досліджень, та дозволяють зекономити кошти компанії. 

Завдяки можливості відстежувати зміни в режимі реального часу, підприємства отримують конкурентні переваги на ринку, суттєво знижуються потенційні ризики, що пов’язані зі змінами середовища. Актуальна інформація з бази даних стане помічником при створенні різноманітних стратегій розвитку, впровадженні нових товарів та послуг, та допоможе новим компаніям вийти на ринок. 

Малі підприємства: переваги використання YC.Market, мінімізація ризиків

В сучасних умовах представникам малого бізнесу варто ретельно аналізувати ринкову нішу та відстежувати всі зміни, оскільки під час військових дій зростають ризики для бізнесу, та рівень конкуренції. Через ускладнення та вплив різних економічних факторів компанії вимушені постійно шукати нові сегменти діяльності та впроваджувати новітні товари та послуги, що фактично змінює структуру ринку та впливає на діяльність його учасників.

Використання аналітичного сервісу від компанії YouControl дозволить представникам малого бізнесу отримати низку переваг:

  • зменшення витрат на маркетингові дослідження, швидкий доступ до інформації, автоматизація процесів аналізу ринкового середовища;
  • доступ до актуальної та достовірної інформації щодо ринку та його учасників, в тому числі конкурентів;
  • наявність різноманітних параметрів для пошуку та систематизації даних, можливість аналізу на локальному рівні;
  • можливість окреслити найбільш перспективні сегменти та знайти новітні рішення для розвитку бізнесу;
  • можливість сформувати ефективні та дієві стратегії діяльності. 

Аналіз ринкової ніші — важлива процедура при виведенні нових товарів, послуг на ринок, або при початку діяльності нових підприємств. Використання аналітичного сервісу YC.Market дозволить уникнути більшості ризиків для бізнесу.

Головною загрозою в сучасних умовах є різкі та несприятливі зміни на ринку — поява нових конкурентів, зниження активності покупців, та інші. Інструмент дозволить вчасно виявити такі тенденції, та провести необхідні модернізації, прийняти потрібні рішення.

Конкуренцію на ринку варто розглядати окремо. Навіть в складних умовах сьогодення, різноманітні ринкові ніші щодня поповнюються новими учасниками. Використання системи дозволить вчасно дізнатись про появу нових конкурентів, або швидке зростання вже діючих компаній.

Автоматичний сервіс знижує вірогідність обрання неправильних моделей ведення бізнесу, стає помічником в пошуку клієнтів та партнерів, дозволяє швидко вивчити всі ринкові тренди в тому чи іншому сегменті. Актуальна та точна інформація дозволяє уникнути можливих помилок під час оцінки ринку, та сформувати дієві та ефективні стратегії для розвитку компаній, або виведення нових підприємств на ринок. Система дозволяє знайти нові рішення та можливості для зростання підприємства, сформувати оптимальний план для модернізації.

Технології YC.Market дозволяють швидко оцінити стан потенційних клієнтів, сформувати актуальну клієнтську базу, та перевірити компанії. 

Аналіз конкурентів для малого бізнесу з YC.Market

Аналіз конкурентів для малого бізнесу

Збереження конкурентоспроможності — одна з головних задач для сучасного малого бізнесу. Важливим фактором є системний аналіз конкурентного середовища, що дозволить зібрати інформацію та проаналізувати діяльність суперників на ринку.

Аналіз конкурентів актуальний на всіх етапах — під час старту компанії та виведення на ринок, повсякденної роботи, створення нових послуг і товарних категорій, проведення модернізації діяльності. Фактично, підприємство постійно знаходиться в стані конкуренції з іншими учасниками ринку, намагаючись підвищити затребуваність власних товарів або послуг, та отримати переваги відносно конкуруючих компаній.

Процеси конкуренції формують ринок та його основні тренди, є стимулом для розвитку сектору, спонукає представників бізнесу до модернізації та створення нових видів діяльності. Інформація щодо діяльності конкурентів обов’язково має бути врахована під час розробки стратегій діяльності та розвитку, а якість проведеного маркетингового дослідження прямо впливає на ефективність обраної стратегії.

Використання сучасного сервісу YC.Market дозволить представникам малого бізнесу швидко відстежувати зміни конкурентного середовища, та вчасно адаптуватись до змін ринкового середовища, зберігаючи прибуток та високі показники діяльності. Система дозволяє швидко отримати необхідну інформацію, що в умовах підвищеної конкуренції стає вирішальним фактором.

База даних включає в себе інформацію щодо більш ніж 7 мільйонів підприємств українського ринку, включно з фізичними особами-підприємцями, та дає можливість пошуку з використанням 28 різних параметрів. 

Крім того, використовуючи інноваційний сервіс, можна отримувати дані про відкриття нових компаній та ФОПів в обраному секторі діяльності або конкретній місцевості в режимі реального часу. Функціонал системи дозволяє оформити підписку на щоденний моніторинг по реєстраціям компаній за обраними параметрами та отримувати відповідну інформацію на електронну пошту щоденно.

Провести аналіз конкурентного середовища можна скориставшись розділом аналітики. Функціонал дозволяє скористатись можливістю отримувати інформацію щодо розташування підприємств в обраному сегменті, що стане допомогою при відкритті місцевих філіалів компаній.

Аналітичний блок також включає в себе дані щодо товарів та послуг, які були імпортовані та експортовані, обсягів доходу, та звіти щодо статусів підприємств. Існує функція створення рейтингу компаній, що працюють в тому чи іншому секторі, яка дозволяє зберігати звіти в форматі стандартних таблиць Excel.

Проведення процедури аналізу конкурентного середовища необхідно в таких ситуаціях:

  • формування плану продажів підприємства;
  • обрання відповідного діапазону цін на пропоновані товари та послуги компанії;
  • проведення аналізу власної діяльності, порівняння з конкурентним середовищем, окреслення переваг та недоліків власного бізнесу;
  • оцінка перспектив подальшої діяльності та розвитку компанії;
  • дослідження ринкових тенденцій з метою формування стратегій діяльності компанії.

Сервіс аналізу ринків фактично є заміною класичним маркетинговим дослідженням, який не потребує додаткових затрат для компанії, що актуально в сучасних агресивних умовах ринку та складних умовах ведення бізнесу.